Zuber: Ivanović se diči poznavanjem prava, a svaki potez joj je protivpravan za šta će odgovarati

Kaže da je razumljivo da pomenuti žele da postave svoje ljude na funkcije sa koje prethodnu garnituru uprave razrješavaju ali trebali bi, poručuje Zuber, bar da nađu valjane pravne osove za smjene.

S obzirom na to da gospođa Anđela Ivanović ima diplomu pravnog fakulteta ja kao laik u pravu, ali neko ko shvata elementarne principe zakonitosti i onoga što piše u zakonskim dokumentima, joj poručujem da po zakonu na koji se poziva na akte o sistematizaciji za firmu “Parking servis Budva D.O.O.” nije u obavezi da da saglasnost uži kabinet iz razloga što to nije organ lokalne samouprave. Niti je posebna služba u lokalnoj samoupravi već je samofinasirajuće Društvo sa ograničenom odgovornošću (to označava skraćenica D.O.O pojašnjenje za gospođu Ivanović) koje čak  u izuzeće svrstava i Zakon o zaradama zaposlenih  u javnom sektoru (SL 34/19) u članu 41.

On se poziva na još jedan pravni argument u Statutu društva u članu 20, stavu 1 gdje se jasno propisuje uloga osnivača u upravljanju.

Što se tiče druge stavke koju navodi Ivanović u obrazloženju smjene članova odbora direktora a koja se tiče neusvajanja finansijskog plana za 2020. godinu, informacija za gospođu Ivanović da je on usvojen u  februaru mjesecu i to čak glasom člana iz njene stranke.

 Gospođo Ivanović s obzirom na to da se pozivate da se u pravo razumijete, moram vam ipak reći da nije tako i da ćete za svoje postupke odgovarati.