Bar

Darko Pekić

Potpredsjednici

Dina Kukalj

Miloš Šušter

Ferida Peročević

Članovi odbora

Goran Đurović

Ivana Martinić

Vera Milačić-Brkanović

Daniela Banović

Milenka Vraneš Grujičić

Lejla Kojić

Aleksandar Mijović

Pero Nikolić

Veljko Banović

Bojana Knežević

Filip Vojvodić

Adem Hodžić

Alem Zaganjor

Adrijana Drenjanin

Deniz Suljević

Dino Duraković

Sanja Mećikukić

Dragan Bakić

Emina Rastoder

Ivan Vojvodić

Tamara Stijepović

Svetlana Useinović

Nebojša Barjaktarović

Merima Đukić Savić

Nermina Kurpejović

Ljiljana Dabanović

Željko Pačak

Mensur Bubić

Vladimir Gajo Veljović

Gordana Vujović

Nikoleta Marvučić

Fejzo Brkanović

Biljana Dašić

Milorad Masoničić

Suzana Abazi

Lidija Petrović

Željko Kosović