Mileta Radovanić

Generalni sekretar

Rođen 3. 10. 1988. godine. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija, 2011. godine. Trenutno magistrand na istom fakultetu.


Od 2011. radio u nevladinom i privatnom sektoru, nakog čega je za vrijeme vlade izbornog povjerenja bio pomoćnik direktora Uprave carine.


Jedan je od osnivača Građanskog pokreta URA, a od 2017. na funkciji generalnog sekretara partije. Upravljao je cijelim procesom pristupanja Građanskog pokreta URA porodici Zelenih Evrope.


Učesnik je mnogih političkih škola, seminara i konferencija.


Oženjen i otac dvoje djece.

Kontakt 📧 mileta.radovanic@yahoo.com