Dritan Abazović

Dritan Abazović je rođen 25. decembra 1985. godine u Ulcinju.

Obrazovanje

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Ulcinju. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka, smjer Politikologija, Univerzitet u Sarajevu, stekavši zvanje diplomiranog politikologa. Bio je student generacije i dobitnik “Zlatne značke” i “Zlatne povelje” Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na smjeru Međunarodni odnosi. Doktorirao je 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odbranio je doktorsku disertaciju na temu “Globalna politika – Etički aspekti globalizacije.

Od srednjoškolskih dana je aktivan u društveno-političkom životu. Osnivač je Omladinske grupe Helsinškog komiteta za ljudska prava, čiji je fokus djelovanja bilo pomirenje mladih u post-konfliktnim zonama bivše Jugoslavije.

Kao stipendista norveške organizacije „Frid Ord“, bio je učesnik „Peace research“ kao i „Professional development“ programa, a kao gostujući predavač, izlagao je na Bilgi Univerzitetu u Istanbulu i MSU-Iligan Institutu za tehnologiju.

Karijera

 • Od 2005. do 2007. godine demonstrator na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu.
 • Od 2010. do 2012. godine izvršni direktor u Televiziji Teuta.
 • Od 2010. do 2012. godine izvršni direktor NVO Mogul u Ulcinju.
 • Od 2010. radi kao profesor u srednjoj školi “Drita” u Ulcinju, predmeti: Sociologija kulture, Komunikologija i Istorija religije. 2012. jedan od osnivača političke partije Pozitivna Crna Gora.
 • Od 2012. do 2020. godine obavljao funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore.
 • 2015. godine jedan od osnivača, a od 2017. godine predsjednik Građanskog pokreta URA.
 • Trenutno obavlja funkciju potpredsjednika Vlade Crne Gore.

Objavljene knjige i stručni radovi

Autor je knjige „Kosmopolitska kultura i globalna pravda“, kao i velikog broja naučnih radova u regionalnim i međunarodnim časopisima. Teme koje izučava vezane su za političku filozofiju, globalizaciju i etiku.

 • Abazović, Dritan (2014) Anatomija postmodernog morala, Znakovi vremena, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, godina XVII, broj 63, Naučno-istraživački institut Ibn Sina, Sarajevo.
 • Abazović, Dritan (2013) Realpolitika i etika, Matica crnogorska, Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, godina XIV, broj 54, ljeto 2013. Podgorica.
 • Abazović, Dritan (2012) Pojam dostojanstva u kontekstu savremenog društva, Znakovi vremena, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, godina XV, dvobroj 57/58, Naučno-istraživački institut Ibn Sina, Sarajevo.
 • Abazović, Dritan (2014) Ideologija antiglobaliste, Ideologija antiglobalizma, časopis za nauku, kulturu i umjetnost „Dija“, Udruženje albanskih stvaraoca, br12/2014, god. XII.
 • Abazović, Dritan (2014) Etičko preispitivanje demokratije, Sarajevski žurnal za društvena pitanja (jesen/zima 2014), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, godište III, broj 1-2.
 • Govori engleski i albanski jezik.