Multimedija

CITATI

RUKOVODSTVO

Dritan Abazović

Predsjednik

Miloš Konatar

Potpredsjednik

Filip Adžić

Potpredsjednik

Goran Đurović

Potpredsjednik

Ana Novaković-Đurović

Politička direktorka