Plužine

Branko Pejović

Članovi odbora

Natalija Dobrilovic Dondić

Snežana Malović

Miloš Krunić

Drago Malović

Jelena Pejović

Grozdana Dondić

Gavrilo Doderović

Veljko Radović

Dimitrije Pejović

Radomilka Kulić

Anica Malović

Bojan Dondić

Veselin Ćalasan

Jovo Blagojević

Tomislav Mazić

Stefan Rainitović

Željko Dobrilović

Tadija Dobrilović

Stanko Pejović

Momir Ćalasan

Vera Cijuk