Zoronjić: Amandmanski ću tražiti novu školu u Kanjama, postojeća prijeti da se uruši

Novo idejno rješenje škole

Na predlog državnog budžeta za 2022.godinu poslanica Građanskog pokreta URA Suada Zoronjić amandmanski traži izgradnju nove osnovne škole u Kanjama u Bijelom Polju.

Naime, kako Zoronjić ističe u obrazloženju amandama, postojeći objekat je dotrajao i u veoma lošem stanju tako da ne zadovoljava standarde funkcionisanja za objekte tog tipa.

„Zidovi su ispucali u fazi urušavanja, krovna konstrukcija sa drvenom građom oštećena, crijep ispucao i prokišnjava, a sve je vidljivo i spolja. Takođe, učenici u školi nemaju grijanje, električne instalacije su jako loše sa vidno ogoljenim žicama na pojedinim mjestima, mokri čvor i higijenski uslovi u školi su u jako lošem stanju…“, navodi Zoronjić.

Ističe da postojeći objekat  ne zadovoljava tehničke, estetske, funkcionalne standarde, a da prijeti opasnost i od urušavanja, čime bi bila, kaže ona, ugrožena sigurnost boravka u školi za svu djecu i nastavno i nenastavno osoblje.

„Iz svega navedenog najbolje rješenje je da se postojeći objekat sruši i na istom mjestu izgradi novi školski objekat koji bi u potpunosti zadovoljavao  standarde tog tipa. Za izgradnju nove osnovne škole ,,Mladost” u Bijelom Polju je izgrađen idejni plan i projektna dokumentacija i neophodna budžetska sredstva iznose 790,000,00 €. U obrazovanje i škole treba ulagati, jer to je naša budućnost“, zaključuje Zoronjić.