URA: Za šta god se ministar Bošković uhvati, to se osuši

Kaže da je dovoljno pročitati zakone, strategije i druge dokumente u kojima se nalazi crno na bijelo da je akcija sađenja Ministarstva odbrane promašena, što pokazuje i činjenica da su se sadnice osušile. 

Crna Gora ima udio šuma koji je na samom vrhu u Evropi. Stoga dalje pošumljavanje poljoprivrednih površina nije poželjno već ove površine treba očuvati i podsticati njihovo korišćenje. Umjesto da se sadi na onim mjestima koja su za to predviđena, ministar Bošković bi da pošumljava pašnjak.

Podsjeća da smo zbog plana ministra Boškovića da pašnjake Sinjajevine pretvori u šume i tako ugrozi prirodni ekosistem na toj planini, u decembru podnili krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Predraga Boškovića.

Jokić ističe i da od tada tužilaštvo nije napravilo ni korak u rješavanju navedenog i pita ko će da nadoknadi štetu koja je nanijeta budžetu Crne Gore?

Pozivamo ministra Boškovića da podnese ostavku i da prestane sa uništavanjem jednog od najvećih pašnjaka u Evropi, a tužilaštvo koje još uvijek nije ništa uradilo po ovom pitanju pozivamo da rade svoj posao efikasno.