URA: Vratiti dječji dodatak svoj djeci do 15. godine

Oni su podsjetili da su i ranije, ovakvu inicijativu predavali Skupštini Crne Gore, koja je dala zeleno svjetlo da bi Vlada to kasnije odbijala.

“Uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu u Crnoj Gori treba da bude  karakteristika napredne i moderne evropske države okrenute socijalnoj pravdi i jednakosti. To je pravo koje je postojalo, oduzeto je i mi se sada zalažemo da to pravo vratimo.  Zalažemo se i da ukinemo ograničenje o broju djece u porodici koja mogu primati dječji dodatak”, naglasili su iz URE.

Iz URE saopštavaju i da bi bilo dobro da se postojeće naknade za djecu koja sada imaju pravo na dječji dodatak uvećaju za 50%.

“Smatramo da je visina trenutnog dodatka za djecu koja su korisnici materijalnog obezbjeđenja i koja su bez roditelja ili primaoci lične invalidnine, neprihvatljiv i govori o nebrizi države. Naše ranije procjene ukazuju da bi za povećanje trenutnih dodataka za 50 odsto bilo potrebno tri miliona eura godišnje dok bi za uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu u Crnoj Gori do navršene 15.  godine državu koštalo oko 16, 5 miliona eura. Taj novac nije enormno veliki i on bi mogao da se obezbijedi iz nenaplaćenog poreza ili racionalanom preraspodjelom sredstava”, ukazuju u URI.

Iz ove parije vjeruju i da, ukoliko se ne bude borilo za buduće generacije, negativni prirodni priraštaj nastaviće da raste i Crna Gora će postati sve manje država mladih, a sve više država starih ljudi.

“Ovaj prijedlog sigurno nije rješenje koji će to stopirati i promijeniti potpuno, ali sigurno jeste doprinos da se zaokrene ta politika i koncentrišemo se na generacije koje dolaze. Ovo je pitanje odgovornog odnosa prema budućnosti ove zemlje”, zaključuju u reagovanju iz URE.