URA Tivat: Odluka Vlade o koncesiji za prevoz trajketom domaćinski čin, u Boki duvaju bolji vjetrovi

,,Bilo da je bura ili jugo, novi vjetrovi u Boki duvaju puneći jedra svih naših građana, a ne samo pojedinaca. Odluka naše Vlade da stavi van snage Zaključak Vlade Crne Gore broj 07-2498 od 20. juna 2019. godine i pokrene postupak za dodjelu koncesije za prevoz trajektom na relaciji Kamenari – Lepetani je odgovoran i domaćinski čin u interesu svih građana Boke i Crne Gore. Nego, ovo je bila i njena obaveza definisana Aneksom I Ugovora o korišćenju morskog dobra broj: 0210-478/10 od 06. avgusta 2019. godine koji je produžila trajanje osnovnog Ugovora broj: 0210-139/3 ‘do dodjele koncesije za obavljanje djelatnosti linijskog pomorskog saobraćaja na relaciji Kamenari – Lepetani’“, saopštili su danas iz Inicijalnog odbora Građanskog pokreta URA u Tivtu.

Kako su naveli, davanje koncesije ima za cilj ostvarivanje javnog interesa, veće zaposlenosti, uvođenja novih tehnologija i obezbjeđenja ubrzanog privrednog razvoja, kao i racionalnog, ekonomičnog, pravilnog i efikasnog korišćenja prirodnih bogatstva. ,,S obzirom na to da se davanje koncesija zasniva na načelima: transparentnosti, nediskriminacije i konkurentnosti, to će i ovaj postupak omogućiti svim zainteresovanim ponuđačima da steknu status koncesionara i time svoje poslovanje usmjeri, osim ka svojoj dobiti, i na razvoj našeg kraja, opštem dobru ali i obezbjeđenju prihoda koncedentu koji bi te prihode usmjeravao shodno razvojnim planovima Vlade i resornog Ministarstva”.

Iz Inicijalnog odbora URE u Tivtu pozdravili su i davanje Saglasnosti Vlade na Sporazum o ustupanju na korišćenje pristaništa „Pine” Opštini Tivat. ,,Zahtjev koji je naša Opština uputila Vladi da joj vrati gradsku rivu Pine na besplatno upravljanje je prihvaćen, jer je ocjenjen kao koristan za sve građane Tivta i predstavlja strateški interes da upravlja ovim djelom operativne obale, a koji je kao takav prepoznat u svim razvojno strateškim planovima Opštine Tivat. Vjerujemo da će ovi dobri potezi i Vlade i Opštine omogućiti brz i pravilan razvoj najljepšeg grada u Crnoj Gori”, zaključuju.