URA predala prigovor AEM-u: Zbog kršenja zakona i kodeska traže sankcije za Gradsku RTV

Građanski pokret URA podnio je danas prigovor Agenciji za elektronske medije na rad emitera „Radio Televizija Podgorica” d.o.o. i sadržaj objavljen 9.09.2022. godine pod nazivom “Hej, Sloveni ”.

,,Prigovor podnosimo zbog kršenja obaveze elektronskog medija da ne smije podsticati, omogućavati podsticanje ili širiti govor mržnje (prema članu 6 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima) i kršenja obaveze elektronskog medija iz člana 17 prema kojoj programski sadržaji elektronskih medija ne smiju biti usmjereni na kršenje zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina ili izazivanje nacionalne, rasne i vjerske netrpeljivosti ili mržnje”, navodi se u prigovoru koji potpisuje šef Medijskog tima Građanskog pokreta URA Bojan Jevrić.

U obrazloženju prigovora, Jevrić navodi da autor emisije “Hej, Sloveni” u petom minutu emisije, u uvodnom dijelu postavlja pitanje koje je i tema emisije: ,Zašto Dritan Abazović vodi Crnu Goru u građanski rat?’. ,,Autor pojašnjava i navodi kao činjenicu (utemeljenu na navodnoj komunikaciji putem ,Sky aplikacije’) da se nakon parlamentarnih izbora 2020. godine spremala oružana pobuna i ,izazivaje rata i općeg haosa u Crnoj Gori’. Takođe, autor Senad Pećanin konstatuje kao neupitnu činjenicu (takođe na osnovu navodne, komunikacije članova tkz. „Škaljarskog klana“) da su kriminalne grupe bile zadužene za nabavku oružja za ,Crkvu Srbije’ a da su Dritana Abazovića nazivali ,brat Dritan kojem su izdavali naloge za kadrovska rješenja, smjene i postavljanje najviših službenika u najznačajinije državne organe zadužene za bezbijednost Crne Gore i njenih građana’. Autor Senad Pećanin dalje saopštava: ,tako je Crna Gora jedina država u Evropi koja sudeći prema objavljenim transkriptima razgovora pripadnika narko klana ima premijera koji je pouzdan saradnik moćne narko mafije’”, navodi se u obrazloženju Građanskog pokreta URA.

Neki od stavova autora izrečenih u emisiji, kako još navodi Jevrić, kao i sama tema emisije saopštena na početku i najavi ovog sadržaja, krše pojedine odredbe člana 36 Zakona o medijima i Pravilnika o programskim standardima elektronskih medija.

,,Zakona o medijima propisuje da je zabranjeno objavljivanje informacija u medijima kojima se izražavaju ideje, tvrdnje i mišljenja koja izazivaju, šire, podstiču ili pravdaju diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, političkog, vjerskog i drugog uvjerenja, ksenofobiju, rasnu mržnju, antisemitizam ili ostale oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u formi nacionalizma, diskriminacije i neprijateljstva protiv manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica”, navodi Jevrić.

Sama tema emisije, navodi još on, „Zašto Dritan Abazović vodi Crnu Goru u građanski rat?“, je konciprirana na način da podstiče mržnju prema premijeru Abazoviću isključivo zbog njegovog drugačijeg političkog uvjerenja. ,,Autor u uvodu emisije ni na koji način ne dovodi u pitanje autentičnost objavaljenih komunikacija na „M“ portalu, a ni dan danas se ne zna ko je snimao ove razgovore i po čijem nalogu, za razliku od drugih snimljenih razgovora koje je pratio Europol a koji su isporučeni našim državnim organima. U obrazloženju teme, autor bez bilo kakve ograde,, pojašnjava i navodi kao nespornu činjenicu (utemeljenu na navodnoj komunikaciji putem „Sky aplikacije“) da se nakon parlamentarnih izbora 2020. godine spremala oružana pobuna i „izazivaje rata i općeg haosa u Crnoj Gori“. Takođe, autor Senad Pećanin konstatuje kao neupitnu činjenicu (takođe na osnovu navodne, komunikacije članova tkz. „Škaljarskog klana“) da su kriminalne grupe bile zadužene za nabavku oružja za „Crkvu Srbije“ a da su Dritana Abazovića nazivali „brat Dritan kojem su izdavali naloge za kadrovska rješenja, smjene i postavljanje najviših službenika u najznačajinije državne organe zadužene za bezbijednost Crne Gore i njenih građana“. Autor Senad Pećanin dalje saopštava: „tako je Crna Gora jedina država u Evropi koja sudeći prema objavljenim transkriptima razgovora pripadnika narko klana ima premijera koji je pouzdan saradnik moćne narko mafije“. Ovako postavljene teze, predstavljene kao notorne činjenice, mogu da izazovu reakcije dijela javnosti koji je drugačije poltičke, vjerske, nacionalne orijentacije i navedu na zaključak da je Abazović saradnik mafije koja je pripremala građanski rat u Crnoj Gori”.

Iznoseći navedene stavove, kaže još Jevrić, autor se ogriješio o članovima 6 i 17 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, koji propisuje da se zabranjuju programski sadržaji kojima se “krše zajamčene slobode i prava čovjeka i građanina” i “podstiče, omogućava podsticanje ili širi govor mržnje”.

,,Takođe, u emisiji Gradske TV je prekršeno načelo objektivnosti, obaveza emitera propisana  članom 8 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima. U najavi u uvodnom dijelu emisije predstavljaju se teze autora kao neupitne činjenice čime je favorizovana politička strana koju zastupa autor u svojim emisijama. Sa druge strane je neistinito prikazan premijer Dritan Abazović kao saradnik kriminalnih struktura i podržavalac građanskih sukoba”, zaključuje Jevrić.