URA pozvala Vladu da omogući ponovno plaćeno odsustvo roditelju sa posla zbog zabrane rada vrtića

Građanskom pokret URA od uvođenja mjere javljaju se građani koji imaju problem jer su vrtići prestali sa radom a u porodici oba roditelja ili staratelja obavljaju radne djelatnosti te nijesu u mogućnosti da budu sa djecom u toku radnog vremena. Stoga, pozivamo Vladu da plaćenim odsustvom sa posla jednog roditelja ili staratelja omogući nesmetano funkcionisanje porodica i odgoj djece u njima za vrijeme trajanja pomenute mjere u cilju sprečavanja koronavirusa.

Plaćeno odsustvo trebalo bi da se podrazumijeva i za samohranog roditelja ili staratelja koji ima zasnovan radni odnos, te nije u mogućnosti da bude sa djetetom u toku obavljanja radnog vremena.