URA pokrenula inicijativu za zajedničko djelovanje sa stručnjacima iz oblasti energetike i ekologije

Imajući u vidu da energetika može i mora biti ozbiljna razvojna grana Crne Gore URA je pokrenula inicijativu za formiranje udruženja svih stručnih ljudi iz ove oblasti. Ovom prilikom pozivamo da nam se pridruže svi dobronamjerni ljudi, bez obzira na njihovu političku pripadnost, koji smatraju da svojim znanjem, idejama i zajedničkim argumentovanim djelovanjem mogu doprinijeti uspješnom radu udruženja, a samim tim i razvoju crnogorske energetike.

Osnivači udruženja MNE 4E(energija, efikasnost, ekologija, ekonomija) će biti ljudi čiji je profesionalni angažman u prethodnom periodu bio vezan za energetski sektor, a na čijim načelima i idejama će se bazirati platforma za razvoj energetike Crne Gore. Radom udruženja platforma će se dopunjavati idejama svih novih članova. Sve ideje će se kroz rad udruženja dodatno razvijati u argumentovanim debatama, okruglim stolovima i panelima na kojima će pored članova udruženja gostovati i učestvovati univerzitetski profesori i stručnjaci iz regiona koji posjeduju znanje i iskustva iz predmetne oblasti.

Nadamo se da će tako oblikovane ideje pretočene u jasnu platformu i strategiju razvoja, sa razrađenim planovima implementacije pomoći da se prepoznaju pravi projekti i realizuju u interesu svih građana, a ne u interesu pojedinaca i interesnih grupa. Energetskim kompanijama konačno treba da upravljaju dokazani stručnjaci i ljudi sa ličnim i profesionalnim integritetom. Energetika je oblast koja najviše može doprinijeti povećanju BDP-a i rastu ekonomije Crne Gore.

Imamo viziju, imamo ideje, pridružite nam se da ih zajednički unaprijedimo i da stručno, bez političkih kalkulacija i spletkarenja doprinesemo razvoju Crne Gore na zdravim osnovama. Kako razvoj energetike mora biti u saglasju sa ekologijom pozivamo takođe i NVO i eko aktiviste da uzmu učešće u radu udruženja, te da svojim idejama doprinesu razvoju energetike uz zaštitu životne sredine.

Molimo sve zainteresovane da nam se u cilju razmjene ideja i unaprijeđenja naše platforme sa svojim predlozima jave na e-mail adresu: eeee.mne@gmail.com. Sastanak svih zainteresovanih će se održati 13.05.2024. godine, a zvanično predstavljanje platforme 17.05.2024. godine.