URA podržava protest Sindikata uprave i pravosuđa u borbi za njihova prava

Nažalost, Spajićeva Vlada je dovela zaposlene u upravi i pravosuđu da svoja prava danas traže na ulici, a koja su im garantovana potpisanim Granskim kolektivnim ugovorom. Na ovaj način nova vlast ne samo da pokazuje sramotan odnos prema radnicima ignorišući njihove zahtjeve, već i to da ne mari uopšte za potpisane ugovore i zakone i time uspostavlja pogubnu praksu da njihovo poštovanje zavisi od volje vlasti.

Građanski pokret URA pruža podršku Sindikatu uprave i pravosuđa u borbi za njihova prava i još jednom poziva Vladu da bez odlaganja ispoštuje Granski kolektivni ugovor potpisan sa njima jer je to zakonska obaveza.

Podsjećamo da je 43. Vlada Dritana Abazovića potpisala Granski kolektivni ugovor sa Sindikatom uprave i pravosuđa na osnovu kojeg su im povećane plate početkom 2023. godine za oko 30 odsto i da su ugovorom jasno predviđena nova povećanja od još po 10 odsto u 2024. i 2025. godini.

Poslanici URE u Skupštini Crne Gore su predali preko 70 amandmana na Budžet za 2024. godinu kojim je bilo predviđeno povećanje plata zaposlenima u upravi i pravosuđu za 10%, čime bi bio ispoštovan potpisani Granski kolektivni ugovor, ali su predstavnici svih partija parlamentarne većine bili protiv svih tih amandmana svjesno kršeći prava radnika i gurajući državu u problem da sjutra opravdane tužbe radnika mogu izazvati milionske izdatke na teret svih građana.

Spajić i njegova Vlada imaju obavezu da bez odlaganja povećaju zarade zaposlenima u upravi, pravosuđu, prosvjeti, policiji. To nije pitanje volje Milojka Spajića, već obaveza predviđena potpisanim granskim kolektivnim ugovorima. U suprotnom će primorati veliki broj radnika da na ulici traže svoja prava, a to neće biti samo Spajićev poraz, već poraz države Crne Gore.