URA Plužine: Postigli smo dogovor sa predstavnicima vlasnika firme FEP Plužine, građani će moći da ostvare svoje stanarsko pravo

 ,,Neposredno nakon osnivanja Inicijalnog odbora građanskog pokreta URA u Plužinama, na čelu sa Natalijom Dobrilović, započeli smo intenzivan angažman na planu efikasnog adresiranja i rješavanja akutnih problema sa kojima se suočavaju građani Plužina, kako bi im olakšali svakodnevni život”, saopštila je diplomirana ekonomistkinja i članica inicijalnog odbora plužinske URE Snežana Malović.

Ona je kazala da još od okončanja procesa privatizacije fabrike elektroda FEP PLUŽINE, bivši radnici žive u strahu da će izgubiti krov nad glavom. ,,Naime, tadašnja uprava fabrike za svoje radnike izgradila je stambene jedinice, koje su kasnije korišćene za obezbjeđivanje kredita pomenutoj fabrici. Niko od korisnika tih stanova, do danas, nije uspio da riješi stambeno pitanje na način da nepokretnost bude katastarski zavedena na njihovo ime, uz sljedstveno punopravno vlasništvo”.

,,Cijeneći značaj navedenog pitanja za nekadašnje radnike FEP-a i prepoznajući potrebu urgentnog djelovanja, tim plužinske URE zatražio je susret sa predstavnicima vlasnika firme, sa kojima smo postigli dogovor – uz čvrste garancije, da će stanarima biti omogućeno da bez ikakve nadoknade sa vlasnikom potpišu saglasnost, odnosno ostvare svoje stanarsko pravo i stanove u kojima žive upišu na svoje ime”, dodaje Malović.

,,Kako bi pomenutu proceduru pojednostavili, pozivamo korisnike stanova da se jave u prostorije plužinske URE, svakog radnog dana nakon praznika, u terminu od 09.00 do 13.00h,  kako bi dogovorili termin potpisivanja saglasnosti sa vlasnikom fabrike”, navela je još ona.

Malović je kazala da ovom prilikom žele da upute zahvalnost vlasnicima firme i izvršnom direktoru na otvorenoj saradnji i razumjevanju briga bivših kolega i radnika. ,,Krajnje je vrijeme da se političke strukture ozbiljno pozabave esencijalnim životnim problemima svih stanovnika Pive. Budite uvjereni da će predstavnici URA Plužine uvijek dati puni doprinos svim naporima koji za cilj imaju poboljšanje uslova i standarda života svih naših sugrađana”, zaključila je Malović.