URA: NKT i IJZ da odgovore na mnoge nelogičnosti u menadžiranju situacije sa koronavirusom

Prethodnih dana javili su nam se građani kod kojih je ustanovljna infekcija virusom ali čiji članovi porodice nijesu podvrgnuti testiranju niti mjeri samoizolacije od strane nadležne epidemiološke službe.

Neprihvatljivo je i to što se onima koji čekaju rezultate testa ne izriče institucionalna mjera samoizolacije već su prepušteni da slobodno šire moguću infekciju. Takav pristup nije odgovoran a nadležni duguju objašnjenje javnosti.

Pretpostavljamo da je problem što se ne radi veći broj testiranih taj što ne postoje veće zalihe testova, ali da ta pitanja treba uputiti NKT-u i Institutu za javno zdravlje na koja su dužni da odgovore javnosti.