URA: Nećemo odustati od dječijih dodataka, Vlada u budžetu za 2020. da obezbijedi sredstva ukoliko misli na građane

Podsjeća da je URA još 2015. godine predložila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji bi  omogućila da sva djeca u Crnoj Gori opet primaju dječji dodatak, a da ona djeca koja su u stanju materijalnih i posebnih potreba primaju veće naknade nego do sada.

„Naša namjera jeste da svako dijete u Crnoj Gori  do navršene 15. godine, odnosno da tokom redovnog školovanja u osnovnoj školi prima dječji dodatak. Kako je osnovno školsko obrazovanje obavezno, a država nije omogućila mehanizme da svoj djeci omogući besplatne užbenike za ovaj nivo obrazovanja, smatramo da se na ovaj način dijelom prevazilazi taj nedostatak. Usvajanjem zakona država bi pokazala solidarnost i sa roditeljima, i pružila bi potrebnu pomoć prilikom podizanja djece. Izmjene bi omogućile i da svako dijete u Crnoj Gori u jednom periodu ostvari pravo na primanje dječjeg dodatka”, poručila je Zoronjić.

Ističe i da je namjera URE da djeca koja su u stanju materijalnih i posebnih potreba primaju do 50% veće naknade nego do sada.

“Za ove određene kategorije djece, nužno je povećati visinu dječjeg dodatka iz razloga što sadašnji iznosi ne omogućavaju dovoljnu pomoć. Vrlo važno je i to što želimo ukinuti ograničenje broja djece u porodici koja mogu biti korisnici dječjeg dodatka. Mogućnost da svako dijete prima dječji dodatak je u direktnoj vezi sa težnjom države Crne Gore za povećanjem već negativnog trenda prirodnog priraštaja i s tim u vezi smatramo da bi ove izmjene dale podstrek roditeljima prilikom planiranja porodice”, jasna je Zoronjić.

Ona ukazuje i na podatak MONSTAT-a sa popisa iz 2011. godine i podataka UNICEF-a o broju djece u Crnoj Gori i broju djece koja trenutno primaju dječji dodatak, i tvrdi da je procjena URE da potrebna sredstva za djecu koja do sada nisu primala dječji dodatak iznose oko 16,5 miliona eura na godišnjem nivou.

“Dok je za povećanje visine naknade za djecu koja su do sada primala dječji dodatak potrebno izdvojiti oko 3 miliona eura na godišnjem nivou.Ukoliko država Crna Gora naplati dio poreskog duga od tajkuna DPS-a u iznosu od 200 miliona eura, narednih 10 godina će svako dijete u Crnoj Gori primati dječje dodatke. Vrijeme je da to i uradimo, za dobro svih”, zaključuje Zoronjić.