URA KOTOR: Duško Marković i Željko Aprcović u sukobu oko saradnje sa UNESCO-m

Da se u Crnoj Gori sve otelo kontroli i da za sprovođenje zakona,odluka,memoranduma i međunarodnih konvencija više niko ne mari jer straha od sankcija apsolutno nema, pokazano je u kotorskom parlamentu kada su  DPS i njegovi sateliti,uprkos neoborivim činjenicama koje je iznijela odbornica URE Ljiljana Popović-Moškov o kršenju niza domaćih i međunarodnih zakona, izglasali  Odluku o poravnanju kako bi određenog izvođača radova uveli u posao gradnje “podhodnika” na Kotorskoj rivi.
Ovu novu skupštinsku većinu u Kotoru,nijednog trena nije zabrinula iznijeta činjenica da su njihove kolege  raspisale tender za izgradnju podhodnika u decembru 2016. godine u vrijednosti od 1,5 miliona eura, na nezakonit način obzirom   da ta investicija nije obuhvaćena budžetom koji su oni izglasali  za 2016. kao ni  Programom kapitalnih investicija koji su takođe oni i donijeli i  izglasali za tu 2016. godinu.
Novu skupštinsku većinu u Kotoru, nijednog trena nije zbunila ni logička činjenica kako to da se predlaže odluka o poravnanju sa strankom koja je Opštinu tužila i koji spor je Opština dobila. Kako to da odluku i Privrednog i Apelacionog suda po kojoj se odbijaju svi tužbeni zahtjevi stranke koja nas je tužila, predsjednik Opštine Aprcović zanemaruje i mimo odluka sudija iz navedenih sudova, po svojoj volji prihvata tužbene zahtjeve i predlaže poravnjanje.
Novu skupštinsku većinu nijednog trena ne brine ni iznijeta činjenica da se prihvatanjem ovakve odluke i uvođenjem izvođača u realizaciju projekta prekršio i član 172. operativnih smjernica za primjenu Konvenciju UNESCO-a za zaštitu kulturne baštine, po  kojem za svaku intervenciju u prostoru zaštićenog područja, a prije donošenja ikakvih Odluka, kancelariji UNESCO-a treba uputiti obavještenje,projekat i sl. kako bi dali svoje mišljenje.
Ovu novu skupštinsku većinu nijednog trena nije zabrinula ni iznijeta činjenica da se za ovakav vid intrevencije u prostoru mora uraditi i zakonom propisana HIA studija.
Na iznijete i dokumentovane činjenice, predsjednik Opštine Željko Aprcović nije iznio nijedan protuargument osim što je stotinu puta ponovio da nijesu prekršili nijedan zakon, jer je, kako on reče “podhodnik uvršten u Strateški plan Opštine 2013-2017”,a zna dobro da to nije i automatski preduslov za plan javnih nabavki i stvaranje preduslova za raspisivanje tendera.
On je kazao i da je Skupština 2015. godine donijela odluku o “lokaciji” za podhodnik,a zna dobro da određivanje lokacije ne može biti zakonski preduslov za plan javnih nabavki i preduslov za raspisivanje tendera, kao ni iznošenje “argumenta” da su uradili projekat, a zna dobro da imati projekat nije zakonski preduslov za plan javnih nabavki i preduslov za raspisivanje tendera. To što zakon priznaje samo usvojen budžet za tekuću godinu  i usvojen Plan kapitalnih investicija za tekuću godinu,kao jedini zakonski osnov za formiranje Plana javnih nabavki i raspisivanju tendera po istom,za predsjednika Aprcovića nije relevantno, baš kao što nijesu relevatne ni presude Apelacionog i Privrednog suda,kao  ni operativne smjernice UNESCO-ve Konvencije o svjetskoj baštini,a izgleda i da ga je briga i što poručuje premijer Marković.