URA: Još 2017. predložili smo smanjenje poreza na zarade i uvođenje progresivnog oporezivanja

Jedna od glavnih mjera koju smo tada predložili bila je smanjivanje osnovnih poreza i doprinosa na zarade sa sadašnjih 67% na ispod 50% do 2030. godine, kažu iz Građanskog pokreta URA.
 
“Ovu mjeru bi pratio društveni konsenzus da svi moraju plaćati porez i da se uvode nulta telarancija za neplaćanje poreza. Godinama slušamo kako je Crna Gora siromašna zemlja. A to naprosto nije tačno. Nismo bogati, ali nismo ni siromašni. Da odgovorno raspolažemo novcem, imali bismo i pristojno školstvo i pristojno zdravstvo i dostojanstvenu socijalnu politiku. Svi moraju imati odgovoran odnos prema državnim porezima a za to je potrebno i da država postane dobar servis svojim građanima”, smatraju oni.
 
Iz ove stranke navode i da je praksa pokazala da bi smanjenje poreskog opterećenja dovelo do povećanja osnovice za oporezivanje i uvećanja prihoda državnom budžetu, te, kako zaključuju, sa ovim mjerama treba krenuti što prije, ako postoji odgovornost nadležnih.
 
“Za sve neto zarade iznad minimalnog iznosa u svom ekonomskom program ‘Posao za sve’ prije dvije godine predložili smo progresivno oporezivanje po kategorijama primanja: npr za zarade od 301-600 eura stopa poreza da iznosi 9%, od 601-1000 stopa poreza da iznosi 12%, od 1001-1500 stopa poreza 14 %, od 1501-2000 stopa poreza da iznosi 16% i preko 2000 stopa poreza da iznosi 18%, uz obavezu ukidanja sadašnjeg obračuna po odbitku”, ističu oni.
 
Oni dodaju da sistem progresivnog oporezivanja poznaju skoro sve zemlje EU i da on podrazumijeva redistribuciju od bogatih ka siromašnijima.
 
“Primjera radi, u Austriji se plata do 1000 eura uopšte ne oporezuje. Čak i neke zemlje iz okruženja imaju  iznose plata koji se uopšte ne oporezuju. Osnov našeg predloga je da minimalna zarada ide ka 300 eura neto, uz obaveznost promjene obračuna plata (ukidanje stopa na bruto primanja i uvođenje stopa na neto primanja), kao i uvođenje kategorija neoporezivih neto primanja i progresivnog oporezivanja”, zaključuju oni.