URA Herceg Novi: Baždar smijenjen jer je odbijao da nemilice partijski zapošljava

Oni su tom prilikom podsjetili javnost da je URA učestvovala u usaglašavanju koalicionog sporazuma i dala mu punu saglasnost.

“Nikada nismo tražili bilo koju izvršnu funkciju ali smo tražili da se shodno sporazumu na funkcije putem konkursa postave najstručniji a ne najposlušniji. Od početka nije išlo tako. Naprotiv na najvažnija mjesta se postavljaju vršioci dužnosti  čak i bez traženih uslova. O ovome smo poslali pismo predsjedniku Opštine Stevanu Katiću krajem 2017.godine i naravno ostali bez odgovora. Koliko smo bili u pravu najbolje potrvrđuje podbačaj budžeta Opštine za 2018. godinu, čak 20 posto. Kapitalni  budžet je jedva trećina planiranog a povećan je operativni i naročito rashodi za plate. Jasno je da bez dovoljno stručnog kadra ne možete napraviti rezultate u urbanizmu, u upravi prihoda, u racionalizaciji troškova po opštinskim preduzećima…”, poručeno je sa pres konferencije.

Oni su naglasili da novska vlast ne funkcioniše na principima sporazuma već na uzajamnim ucjenama s pozicije partijskih i ličnih šićara.

“Stalno se “maše” nekakvim listama nepodobnih a da pri tom nipošto nije u pitanju kriterijum struke i sposobnosti već stvar “simpatija ili antipatija” po volji partijskih “kadrovika”koji umišljaju da se tako mogu poigravati sa interesom svih građana. Neka evo nakon dvije godine vršenja vlasti saopšte šta su to postigli njihovi najbolji kadrovi. Koliko su povećali budžetske prihode, smanjili rashode, donijeli novih planova,realizovali kapitalnih investicija”, kazao je Milovan Mišo Baždar doskorašnji predsjednik odbora direktora “Čistoće”.

Predsjednik odbora URA u Herceg Novom Nikola Radman je ukazao  da se Baždar sa preuzimanjem funkcije predsjednika odbora direktora “Čistoće” suočio sa teškim finansijskim stanjem i rizikom blokade u preduzeću.

“Prikriveni poslovni gubici, nenaplativa zastarela potraživanja preko 850.000 eura,poreska dugovanja cca700.000 eura, nikakva likvidnost… Baždar je uveo čitav niz mjera koje su rezultirale finansijskim oporavkom “Čistoće” i prinosom preko 700.000 eura dodatnih prihoda od proljeća 2018. do sredine 2019. godine. Ovo je daleko najpozitivniji finansijski rezultat u lok. samoupravi u zadnje dvije decenije. I nakon svega umjesto priznanja slijedi smjena Baždara, a na njegovo mjesto se postavlja član SNP-a inače šofer po struci (uz sav respekt prema svakoj struci)”, poručuio je Radman.

Naveli su na presu da iza svega stoji sitni “partijski šićar” a da je Baždar odbijao da prihvati megalomansko partijsko zapošljavanje, a takođe i da prihvati novi tender za sanaciju komunalnog otpada na deponiji “Tisove grede” koji bi produžio primjenu preskupog i štetnog modela u kojem postoji ozbiljan rizik pa i sumnja na korupciju.

“Ne znajući za pripremljenu smjenu Baždar je sazvao i proširenu sjednici u vezi deponije na koju se većina  pozvanih nije odazvala uključujući i vrh Opštine”, dodaju oni.

Zaključuju da URA niti je u poziciji niti ima namjeru da ruši ovu vlast, ali, željeli su, kako su kazali, da pokažu da odbijaju da ćute i mirno gledaju partijska nadgornjavanja i gaženje osnovnih principa struke i politike, a sve na štetu javnog interesa.

“Za naredni pres ćemo pripremiti detaljnije informacije o neregularnostima, partijskim kombinacijama i štetnim postupcima izvršne funkcije”, poručili su oni.