URA Gusinje: Izgradnja asfaltne baze na rijeci Grnčar pucanj u već ranjenu rijeku

Regovali smo na Predlog odluke Skupštine Opštine Gusinje, da se opštinsko zemljište na katastarskoj parceli 817 KO Gusinje, da u petogodišnji zakup barskoj kompaniji „Euromix trade“, za izgradnju asfaltne baze i drobiličnog postrojenja.

Kao da nije dovoljno to što je rijeka Grnčar, kao jedna od najčistijih rijeka u Evropi, sistematski uništavana tokom svih prethodnih godina, prvenstveno kroz nekontrolisanu i prekomjerenu eksploataciju materijala iz korita rijeke, pa je rukovodstvo Opštine pripremilo novi devastatorski projekat, od kojeg će koristi imati samo privilegovani pojedinci, dok će štetu trpjeti svi građani i građanke Gusinja, kao i prirodna blaga naše Opštine.

Korito rijeke Grnčar, dugo oko 4,5 kilometara, u velikoj je mjeri već devastirano dugogodišnjom eksploatacijom, zbog čega je sa nekadašnjih 35 do 50 metara širine, prošireno na čak 150 do 350 metara, odnosno i do deset puta.

Gusinjska URA podržava projekte sanacije rijeke Grnčar, ali nažalost podsjeća da je svaka aktivnost u tom pravcu uzaludna i licemjerna, ukoliko već prvom narednom prilikom, Opština nastavlja svoje devastatorske aktivnosti i namješta posao privilegovanim kompanijama. Svima nama u Gusinju je dobro poznato da iza tog projekta stoje moćnici iz Podgorice, počev od bivšeg ministra u Vladi Crne Gore, koji se proslavio devastiranjem Budve i Boke Kotorske, pa je sada došao malo i do sjevera, ne bi li se i nama predstavio svojim štetnim projektima. Rijeka Grnčar je simbol naše Opštine i nju moramo ostaviti u amanet našim precima, onako kako su je naši preci ostavili nama – čistu, uređenu i zdravu, a ne devastiranu, mutnu i uništenu.

Podsjećamo da je Grnčar nekada imao uređen tok, koji je eksploatacijom izmješten i produbljen, a da je bio i glavno mrijestište brojnih vrsti ribe iz Plavskog jezera, Drine i Lima, dok je danas riblji fond te rijeke u potpunosti opustošen.

Zbog svega navedenog, pozivamo Opštinu Gusinje da bez odlaganja obustavi navedene štetne poslove, a da javnosti ustupi Procjenu uticaja navedenog posla na zaštitu životne sredine i smjernice zaštite prirode, pribavljene od nadležne Agencije za zaštitu životne sredine i prirode, kao i sve druge nalaze stručnjaka koji su morali dati zeleno svijetlo ovakvom poslu. Ukoliko svih tih nalaza, analiza, procjena i smjernica nema, kao što je svima u Gusinju jasno da ih nema, Opština mora odmah obustaviti ovaj štetan projekat do pribavljanja svih Zakonom propisanih dokumenata, a tek onda otvoriti široku javnu raspravu sa građanima Gusinja.