URA: Gradnja Luke Virpazar u NP Skadarsko jezero nedopustiva

,,Iako je nalet urbanizacije i izgradnje u Nacionalnom parku (NP) Skadarskom jezeru odbijen uticajem raznih komisija Evropske unije (EU), NVO sektora i lokalne zajednice, u vidu zaustavljanja izgradnje Porto Skadar lake i selo Mihailovići, dolazi drugi nalet u vidu projekata Luka Virpazar“, saopštili su danas iz Građanskog pokreta URA.

Kako su kazali, projektom je planirana izgradnja u dvije faze, luke za brodove i glisere, restoran i uslužni objekti za carinu, policiju i lučku kapetaniju i pristupni putevi za sve navedeno. Uz to, planirano je da se obnovi linija sa Skadrom a kao kruna, da rijekom Bojanom ulaze plovila sa mora.

,,Sve to ne bi bilo sporno, da to nije područje koje je prepoznato kao cjelina koju treba štititi, pa je i proglašeno nacionalnim parkom. Ali mi ne bismo bili mi da i tome ne doskočimo, pa smo izmislili podjelu prirodne cjeline na zone, od one zone gdje se ne smije ništa raditi, do zone gdje se može raditi sve i time se obesmislio sam koncept zaštite ove cjeline. Naravno, to su uradili veoma učeni ljudi koji poznaju zakon, pa i način kako ga iskoristiti u cilju megalomanskih projekata, a na štetu prirode”, objašnjavaju iz URE.

Kako navode, iako se tu nalazi zakonom strogo zaštićena životinjska vrsta vidra, kao i zaštićena biljka kasaronja, to nikada nije bila prepreka da se od prirode sve uzme, u cilju “razvoja“.  ,,Može, zato što se nalazi u zoni koja je prepoznata kao urbanizovana i kao takvu, treba je dodatno urbanizovati. Tako kaže struka koja je zonirala jezero, dok logika kaže da je to prirodna cjelina, ušće dvije rijeke, stanište zaštićenih vrsta, na kojoj se pravi luka za glisere, iako je zakonom zabranjeno glisiranje u parku. Sve to, i pored upozorenja da ako dođu veći brodovi iz morskog ekosistema sa morskim balastom, predstavljaju veliku opasnost za slatkovodni ekosistem”.

Iz URE još ističu da će za lokalno stanovništvo sve to značiti veći broj špedicija, kamiona, velikih kompanija za vožnju brodovima, odnosno gašenje manjih brodovlasnika… ,,Jedno turističko mjesto u srcu parka to više neće biti. Ovim želimo da pozovemo sve institucije koje štite ili imaju funkciju zaštite prirode da se taj projekat zaustavi, jer konstantno uzimanje od prirode, u cilju navodnog razvoja i izgradnje nije dobro i neće prijati ekosistemu Skadarskog jezera”, zaključuju.