URA Danilovgrad uputila inicijativu Skupštini opštine: Besplatni udžbenici za sve osnovce

“Poput osnovaca u Beranama, Šavniku, Budvi i Plužinama smatramo da bi i naši osnovci trebalo da imaju besplatne udžbenike. Po uzoru na naše kolege iz Podgorice i Kotora, danas smo u skupštinsku proceduru predali amandmane da se iz lokalnog budžeta za predstojeću godinu opredijele sredstva za besplatne udžbenike za učenike svih razred osnovnih škola na teritorije danilovgradske opštine. Opštine u kojima je opozicija na vlasti već godinama unazad obezbjeđuju besplatne udžbenike za najmlađe đake. Vjerujemo da je ova inicijativa od interesa za sve, bez obzira koju političku pripadnost imali i upravo to je jedan od razloga zašto smo danas i predali ovu inicjativu”, istakao je odbornik i predsjednik opštinskog odbora URE u Danilovgradu Aleksandar Šaranović.
On dalje navodi da je potrebno, u saradnji sa resornim ministarstvom, naći trajno rješenje kada su besplatni udžbenici u pitanju.
“Ustav Crne Gore u članu 75 propisuje da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. Međutim, u praksi imamo situaciju da je osnovno obrazovanje besplatno samo na papiru. Kupovina udžbenika predstavlja veliki udar na kućni budžet i teret za roditelje, posebno roditelje sa više djece. Naša je obaveza da brinemo i vodimo računa o generacijama koje dolaze i da ulažemo u znanje. Trudćimeo se da sva djeca imaju isti status i besplatno osnovno obrazovanje”, kazao je Šaranović,
Amandmanima koje su podnijeli, navodi Šaranović, ne bi se povećao planirani budžet Danilovgrada.
“Predloženim amandmanima na rashodnoj strani budžeta nije narušen planirani ukupni obim izdataka. Amandmanima smo predložili uštedu na pojedinim rashodnim stavkama budžeta u iznosu od 125 000 EUR-a. Predložili smo smanjenje izdvajanja na bruto zarade i doprinose u iznosu od 90 000. Pored toga predlozili smo smanjenje izdvajanja na komunikacione usluge i ugovore o djelu. Smatramo da je za građane mnogo važžnije pitanje besplatnih udžbenika za osnovce nego novac za partijska zapošljavanja i naknade. Predložili smo i smanjivanje rashoda po osnovu tekućeg održavanja osnove i rashode po osnovu ostalih transfera pojedincima. Sredstva od 125 000 koja dobijamo predloženim uštedama u budžetu preusmjerili bi za kupovinu udžbenika za osnovce. Zbog toga smo predložili povećanje izdataka u okviru stavke transferi obrazovanju u okviru koje bi bili rashodi za udžbenike. Nemamo dileme šta je za građane Danilovgrada važnije, besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola ili troškovi za partijsko zapošljavanje”, zaključuje odbornik URE.