Zahtijevaćemo preispitivanje rada pojedinih gradskih službi

Komunalne inspekcije i Komunalne policije, ali i preispitivanje i uvid u kompletni postupak izbora direktora JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, kazali su danas iz ove partije.
Oni ističu da iznenađuju i pozivaju na oprez sve češće pritužbe građana na selektivan pristup u radu, u postupku odlučivanja po zahtjevima za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju objekata od strane glavne gradske arhitektice.
“A koji se ogleda u neobjektivnom i pristrasnom odlučivanju na idejna rješenja koja su češće u većoj saglasnosti sa primorskim ambijentom i više integrisana u prostor od postojećih, već izgrađenih objekata te u sasvim blagovremenom izdavanju saglasnosti sa jedne strane i nejasnih instrukcija za otklanjanje navodnih nepravilnosti u idejnim rješenjima pojedinih projekata, te neažurnom rješavanju po zahtjevima stranaka. Sa druge strane, nisu zadovoljena očekivanja u vezi sa radom u poslednje dvije i po godine Komunalne inspekcije i policije, jer grad sve više liči na neuređeno turističko mjesto u kojem postaje sasvim normalno da se građevinski radovi izvode bez isticanja informacija o gradnji, radova tokom noćnih sati i danima vikenda, uz dopuštanje saobraćanja teške mehanizacije po tek popločanom i uređenom šetalištu na Petrovačkoj rivi. Iako su uklonjeni privremeni objekti, Budva izgleda i dalje kao vašarište”, navode iz budvanske URE.
Naglašavaju da posebno zabrinjava način sprovođenja postupka izbora direktora JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, prvenstveno zbog činjenice da je javni konkurs sproveden u trenutku kada Upravni odbor radi u krnjem sastavu, jer treći član nije verifikovan od strane skupštine, a zatim i zbog iznenađujuće rapidne objave vijesti o izabranom kandidatu nakon nepuna dva sata od sprovođenja intervjua sa kandidatima.
“Činjenica da se radi o ustanovi koja je od izuzetne važnosti za socijalnu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju i pružanje podrške njihovim porodicama upućuje da je neophodna posebna pažnja prilikom izbora lica koje treba da posjeduje neosporan profesionalni i lični integritet, stručnost i kvalifikacije, te iskustvo u radu ovakvih i sličnih socijalnih institucija, što je svakako i uslov iz teksta konkursa. Koliko su ovi kriterijumi ispoštovani i da li se zaista postupalo u interesu korisnika usluga ove institucije ili su prioriteti dati drugačijim “kompetencijama” OO URA Budva će ispitati do kraja”, zaključuju na kraju saopštenja.