URA Budva: Pripremićemo izmjene i dopune Odluke za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

On je kazao da „ukoliko bi Opština Budva umanjila iznos plaćanja naknade za građane koji planiraju gradnju ili nadogradnju turističkih kapaciteta poput izdavaoca privatnog smještaja (apartmana, soba), svaki sugrađanin bi bio stimulisan da prijavi i izgradi određenu kvadraturu iili poveća postojeće kapacitete za izdavanje privatnog smještaja“ .

 

“Ako je, prilikom izgradnje hotela najvećim dijelom omogućeno umanjenje po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, pitanje je zbog čega to ne bi bilo omogućeno građnima i domaćinstvima koji se bave istom djelatnošću, samo što su kategorisani kao apartmani ili sobe za iznajmljivanje smještaja. To je mogući odgovor na pitanje kako stimulisati sugrađane da poboljšaju kvalitet i kvantitet svojih kapaciteta u cilju unapređenje razvoja turizma ali i većeg prihoda po osnovu poreza Opštini Budva”, rekao je Medigović .

 

Prema njegovim riječima, Opština Budva bi imala interes u dijelu povećanja naplate poreza, a izdavaoci privatnog smještaja sigurnost ukoliko rade na unapređenju turističke ponude grada.

 

„Isto tako je neophodno napraviti realnije zoniranje na teritoriji kompletne opštine Budva kako ne bi vlasnici koji su na 500m ili čak 1km od mora plaćali istu visinu nadoknade za gradsko građevinsko opremanje kao i oni na prvoj liniji do mora, što je neuporediva razlika i u vrijednosti nekretnine i u mogućnosti zarade. Zato bismo u prvom redu stimulisali seoska domaćinstva i aktiviranje ruralnih djelova kroz eko turizam i diverzifikaciju turističke ponude, uz očuvanje ambijentalnih vrijednosti. Ovim umanjenjem komunalija bi se građanima u velikoj mjeri olakšala buduća investicija, posebno u situaciji u kojoj ove godine po osnovu turizma i izdavanja kreveta gotovo da nije bilo centa prihoda“, poručio je Medigović.

Ističe i da su „nažalost, povoljne olakšice za hotele nerijetko dovodile do pojave da se nakon gradnje turističkih kapaciteta izvrši njihova prenamjena u poslovne prostore ili stanove za tržište, o čemu bismo takođe vodili računa“.

 

„Tako bi ovom odlukom bilo predviđeno da se prilikom obračuna komunalija priloži izjava investitora kao i teret u G listu nepokretnosti kojim se onemogućava bilo kakva prenamjena dok se ne plate komunalije u skladu sa odlukom, a ne po povoljnim uslovima“, naglašava Medigović.

 

Dodaje da je ova njihova mjera u saglasnosti sa konceptom zelene ekonomije i održivog razvoja koji nudi lista „Crno na bijelo“ na državnom nivou, koja je protiv povlašćenog položaja pojedinaca koji kroz prodaju stanova za tržište stiču profit ugrožavajući dugoročno kvalitet turističke destinacije i pretvarajući Budvu u grad zatvornih škura.

 

„Naši građani takođe zaslužuju uslove za sticanje profita, ali kroz održiv i balansiran rast i razvoj kvaliteta turističke ponude u okvru malih i srednjih porodičnih biznisa. Povoljne komunalije i za njih su početak takovog razvoja“, zaključuje Medigović.