URA Budva: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda izvedeno na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme, kredit će platiti građani

            Zato još jednom predočavamo javnosti činjenice koje svjedoče da je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) izvedeno je na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme. Na to nas posebno motiviše formiranje nove odborničke većine, koja je spremna da ovakav korpupcionaški posao zaodjene novim kreditom koji treba da plate građani Budve.

  1. Zašto pogrešno mjesto? Zato što nije u skladu sa tada važećim DUP-om Bečići, kao ni u skladu sa Master planom rješenja kanalizacije za crnogorsko primorje i opštinu Cetinje. Takođe nije u saglasnosti sa usvojenim tenderom za izvođenje radova i Osnovnim ugovorom u kome je definisano da je sastavni dio ugovora Generalni urbanistički plan, detaljni urbanistički planovi i Master plan za kanalizaciju.

Na zahtjev investitora resorno ministarstvo Vlade CG donijelo je rješenje o odbijanju izdavanja građevinske dozvole zato što objekti PPOV, crpna stanica (cp) Budva, cp Bečići, potisni cjevovodi i gravitacioni cjevovod od PPOV do mora nisu u detaljnom planu DUP Bečići. Opština Budva uprkos tome donosi neku improvizovanu dozvolu za gradnju.

  1. Zašto pogrešno vrijeme? U Master planu (koji je obavezujući dokument Vlade, a sastavni dio Ugovora o gradnji) nedvosmisleno je definisano da se prva i druga faza radova urade do 2020, što podrazumijeva sanaciju postojećih podmorskih ispusta, sanaciju postojećih crpnih stanica, odstranjivanje podzemnih i površinskih voda iz kanalizacionog sistema, zamjena pojedinih dionica cjevovoda i drugi neophodni radovi. A od 2020. do 2028. izgradnja PPOV u Budvi, na lokaciji Zavala, gdje je već 40 godina komutatorska stanica i dozažni bazen u kojem se tretira mehaničko prečišćavanje.
  2. Građani Budve i Bečića (korisnici kanalizacionog sistema) ne samo što će platiti nepotrebne investicije za PPOV Vještica nego će trajno plaćati kroz cjenu kanalizacije pumpanje kanalizacije, umjesto do 20 m visine, na visinu do 80 m (što prouzrokuje ogromnu potrošnju električne energije jer sve tri crpne stanice za PPOV imaju svoju trafostanicu). Ovakvo rješenje je van pameti kako u tehničko-tehnološkom tako i u ekonomskom smislu (pumpanje na tu visinu).
  3. Ako su navedeni objekti izgrađeni bez validne građevinske dozvole i mimo Detaljnog urbanističkog plana i neobuhvaceni Osnovnim ugovorom o građenju i Master planom, da li se smijela platiti garancija od 29 i kusur miliona eura za divlje izgrađene objekte? Prije toga i da li je Vlada smjela dati garanciju za objekat koji nije definisan njenim dokumentom, a zove se Master plan?

Master planom nedvosmisleno je predviđeno da vlada CG odredi lokaciju (ili lokacije) za deponovanje kanalizacionog mulja. Predmetni Master plan, kao obavezujući dokument Vlade, donijet je 2004. god. Za ovih 15 godina, po svojoj prilici, Vladini činovnici u resornom ministarstvu ne čitaju i ne prate realizaciju jasno upisanu u obavezujuća dokumenta Vlade. Da prate ta dokumenta dojavili bi predsjedniku Vlade da svečano ne otvara nelegalno izgrađeni objekat PPVO Vještica Bečići. Takođe isti ti činovnici upozorili bi resorno ministarstvo da ne plaća Vladinu garanciju za nelegalno izgrađeni objekat.

         OO GP URA sa žaljenjem i nevjericom još jednom gleda kako se insitucionalnim nečinjenjem urušava ekonomija Crne Gore i njenih gradova i poziva nadležne da u slučaju WTE vide ono što je građanima i 2014. bilo jasno – izvlačenje novca od građana i nepatriotski odnos prema sopstvenoj državi.

 

 

Radosav Tomović, 

član Opštinskog odbora URA Budva