URA: Bošković džabe spinuje; Vojni poligon na Sinjajevini nije planiran Nacrtom prostornog plana!

Mnogo smo puta ponovili da na Sinjajevini dok je Vlade premijera Dritana Abazovića neće biti nikakvog vojnog poligona, mnogu puta smo i demantovali optužbe i spinove u kojima se pokušavalo predstaviti kako Vlada planira vojni poligon na Sinjajevini. Na kraju sve te lažne optužbe i spinovi uvijek su sami od sebe završili neslavno taman kao i oni zasađeni borići Predraga Boškovića, a Sinjajevina je ostala netaknuta.

Bošković koji je Sinjajevini i bio namjenio vojni poligon ovoga puta pokušava da predstavi kako Vlada Nacrtom prostornog plana ga i dalje planira na drugom najvećem pašnjaku u Evropi. Bošković bi trebao da zna da Prostorni plan ne može planirati privremeni objekat, može ga tretirati otvorenim pitanjem kao i druga u državi o kojima odluku donose institucije i sve što se nalazi u Prostornom planu je upravo zaključak o tome da se otvara mogućnost druge lokacije. Tako da sve što je Vlada Dritana Abazovića uradila, a tiče se poligona za Vojsku Crne Gore je nalaženje nove lokacije.

URA je od samog starta bila protiv vojnog poligona na Sinjajevini i biće uvijek, ako opet nekome padne na pamet da na Sinjajevini formira vojni poligon bićemo ponovo među prvima koji će stati u odbranu prirodnog bisera Crne Gore.