URA Bar pitala Upravu za inspekcijske poslove: Da li je DPS iznad zakona?

Iz odbora URA Bar navode da je Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u članu 15 jasan po ovom pitanju i kaže da je pušenje u zatvorenom prostoru zabranjeno, dok je u članu 17 definisano u kojim javnim prostorima se primjenjuje ovaj zakon.
 
„Ovdje se postavlja jedno jedino pitanje a to je da li je DPS iznad zakona. Posebno čudi izjava odbornika DPS Bar Božidara Boža Jankovića da im je za konzumiranje duvanskih proizvoda dozvolu dala turistička inspekcija i ako nijedna inspekcija nema ingerenciju niti je nadležna da izda takvu dozvolu i odobrenje“, kazali su oni.
 
URA Bar je zbog toga poslala dopis Upravi za inspekcijske poslove sa sljedećim pitanjima:

  1. Da li ste upoznati sa slučajem konzumiranja duvana članova Savjeta mladih DPS-a u Baru koji je objavljen danas, 11.11.2019. u dnevnom listu Dan na strani 8.?
  2. Kako se na slici koja je objavljena u navedenom dnevnom listu i drugim fotografijama vidi da su lica konzumirala duvanske proizvode u zatvorenoj prostoriji, iako je navedno Zakonom o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjeno, interesuje nas da li je Uprava za inspekcijske poslove reagovala i kaznila navedeno? Ukoliko jeste, molimo Vas za kopiju dokumenta kojim je isto urađeno. Ukoliko nije, zašto nije i da li planirate da navedeni postupak kaznite?
  3. Za dnevni list Dan u istom tekstu koji smo naveli pod stavkom 1. Predsjednik Savjeta mladih DPS-a u Baru i odbornik te stranke u lokalnom parlamentu Božidar Božo Janković su rekli da su imali potvrdu od turističke inspekcije za upotrebu duvanskih proizvoda. Da li to tačno? Interesuje nas da li je Zakonom dozvoljeno izdavanje takve dozvole? Ako jeste, kojim zakonom i kojim članom zakona. Molimo Vas za kopiju navedene dozvole ukoliko je izdata u ovom konkretnom slučaju? 

Iz URA Bar kažu i da ovaj primjer jasno govori da za DPS zakoni ne važe dok ostali građani nijesu zaštićena vrsta kao što su svi oni koji imaju veze sa Demokratskom partijom socijalista.