URA: Abazovićeva Vlada ostavila višak novca u budžetu, Spajić da se izvini građanima zbog neistina

Tehničkim rebalansom budžeta i Odlukom o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu Ministarstvo finansija je još jednom potvrdilo da neće biti bankrota kojeg je ranije najavljivao premijer Milojko Spajić i funkcioneri PES-a. Naprotiv, po trenutnim parametrima i prognozama uglednih ekonomista Crna Gora će zahvaljujući odličnoj ekonomskoj politici koju je vodila tokom 2023, godinu završiti sa viškom novca u budžetu.

Sve ranije izrečene teze Abazovića za ekonomske parametre 43. Vlade ovih dana jasno potvrđuje Ministarstvo finansija i Centralna banka. Crnoj Gori ne prijeti nikakav bankrot već su te izjave Spajića i funkcionera PES-a bile samo neistine plasirane u cilju sticanja jeftinih političkih poena i opravdanja novog ogromnog zaduživanja Crne Gore ili prodaje akcija Elektroprivrede.

Ovakvo neozbiljno i neodgovorno ponašanje je imanentno premijeru Spajiću, imajući u vidu njegove prethodne izjave u vezi srpskog državljanstva, stana u Beogradu, slučaja Do Kvon. Pozivamo još jednom Spajića i PES da upute izvinjenje građanima zbog izazivanja panike najavama bankrota, kojeg sada i sami demantuju. Od sada nema bježanja i Spajić će morati da polaže račune pred građanima Crne Gore.

Vlada Dritana Abazovića je postigla istorijske ekonomske rezultate, javni dug je sveden na 60% BDP-a, u granicama mastrihtskog kriterijuma i najmanji je od 2014. godine, ostvaren je i rekordan prihod od turizma od 1,36 milijardi eura, uz sve to 43. Vlada je najmanje zadužila zemlju od sticanja nezavisnosti za svega 100 miliona i na kraju je ostavila višak novca u budžetu.