Umjesto o crkvi i jeziku, da pričamo o ekonomiji jer nas drugi u regionu prestižu i ostavljaju na začelje

On kaže da svi ekonomski pokazatelji u prethodnom periodu govore da crnogorska ekonomija pada ili stagnira u mnogim oblastima, a da bi se to prekrilo, kaže, smišljeno se u javni diskurs pokreću teme svađalice poput crkve, nacije, vjere i sl.
“Crnoj Gori su neophodne ekonomske reforme, sređivanje javnih finansija, novi investicioni ciklus i otvaranje radnih mjesta, a ne unutrašnje i komšijske svađe oko crkve, jezika  i drugih pitanja koja podstiču nacionalne i vjerske podjele. Jednostavno, više nemamo vremena za gubljenje te prošlost moramo ostaviti za nama i okrenuti se budućnosti. Poslednja analiza MMF-a o projekcijama ekonomskog rasta Crne Gore i našem javnom dugu mora nam biti upozoravajuća crvena lampica”, smatra on.
Kaže da nas DPS  po već oprobanom receptu vraća u ’90 godine prošlog vijeka sa glavnim temama u vidu nacionalnih i vjerskih podjela, jer tako, tvrdi, pokušavaju da sakriju stagnaciju u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, po izvještaju Evropske komisije i manji ekonomski rast čak i od zemalja regiona po izvještaju MMF-a i manji procenat direktnih stranih investicija.
“Dosta više sa temama svađalicama, vrijeme je da zasučemo rukave i naporno radimo kako bi našu Crnu Goru učinili modernom, bogatom i solidarnom državom jednakih šansi za sve njene građane u kojoj se radi i normalno živi od svog rada. Ne, problemi se ne smiju gurati pod tepih, koliko god da su teški i izazovni. Ali se problemi moraju rješavati uz društveni konsenzus i u demokratskoj atmosferi, na način da svi građani budu uvaženi i da slobodno mogu koristiti svoja prava poštujući zakone Crne Gore i evropske standarde. Vrijeme je da pitanja vjerske, nacionalne, rasne, polne, seksualne ili bilo koje druge pripadnosti ostanu intimna pitanja svakog građanina ili građanke Crne Gore”, kazao je Konatar.
On smatra da je dosta važnih tema u Crnoj Gori koje zaslužuju pažnju, međutim “u situaciji kada je veliki broj građana na rubu egzistencije, ekonomske i životne teme moraju imati prioritet a razum mora nadvladati emocije, za dobro svih nas”.
“Umjesto o crkvi i jeziku, da pričamo o neophodnom ambijentu za razvoj ekonomije koji podrazumijeva demokratizaciju društva, punu vladavinu prava i donošenje odluka u institucijama sistema. Da pričamo o iskrenoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji danas predstavljaju prave neprijatelje našoj državi.Da pričamo o smanjenju javnog duga, koji je odavno prešao zabrinjavajuće razmere, i uspostavljanju finansijske discipline u javnim finansijama. Da pričamo o razvoju preduzetništva, zdrave konkurencije i ulaganju u znanje i sopstveni ljudski kapital kao jednu od najvećih vrijednosti. Da pričamo o ulaganjima u nauku i naučnoistraživačke radove, jer samo ekonomija znanja uz inovacije mogu učiniti ekonomski rast stabilnim i održivim. Da pričamo o investicijama, ali ne samo stranim nego i domaćim jer i među našim privrednicima postoji veliki potencijal za ulaganja koji moramo iskoristiti. Da pričamo o novom i unapređenom sistemu obrazovanja. Da pričamo o reformama zdravstvenom sistemu i efikasnijoj administraciji. Da pričamo o tome kako da mladi ljudi ostaju, rade i stvaraju novu vrijednost u Crnoj Gori” poručuje Konatar.
 Dodaje i da je vrijeme  da pričamo o uspjesima i Crnoj Gori kao svijetlom primjeru evropskih vrijednosti i prosperiteta i da je to “posao za sve”.