U evropsku vladu su dobrodošli svi kojima su cilj reforme i pomirenje koje nas vode u EU

Evropska vlada treba da pokrene reforme u pregovaračkom procesu, nastavi odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i posveti se daljem ekonomskom oporavku zemlje.

Za ozbiljne reforme koje su pred nama, potreban nam je širi i politički i društveni konsenzus. Zato su u evropsku vladu dobrodošli politički subjekti koji su spremni da prevaziđu podjele, rade na pomirenju i grade mostove saradnje.

Širi spektar političkih aktera, koji će se okupiti oko zajedničkih ciljeva, može činiti vladu samo snažnijom i stabilnijom. Zato politički  subjekti, spremni na ovaj korak, treba da se vode zajedničkim ciljevima, a ne međusobnim uslovljavanjima i razlikama. Pristup da, ako hoće jedni- neće drugi, nije put ka pomirenju.

Ohrabreni smo današnjim porukama Evropske komisije, koja očekuje skoro formiranje manijinske vlade i nastavak evro-integracijskog puta. Vjerujemo da i ova poruka obavezuje sve političke subjekte na širi dogovor, veću otvorenost za razlike i spremnost na prevazilaženje podjela.

Ana Novaković-Đurović, politička direktorka