Šućur: Izmjene zakona nijednim slovom ne favorizuju bilo koju vjersku zajednicu, imovina države Crne Gore na sigurnom

Šućur: Izmjene zakona nijednim slovom ne favorizuju bilo koju vjersku zajednicu, imovina države Crne Gore na sigurnom

Bivša vlast ovih dana pred usvajanje izmjena i dopuna Zakona o slobodi vjeroispovijesti, spinuje javnost i zamagljuje istinu, ocijenio je danas Goran Šućur, pravnik i član Glavnog odbora URA.

Napominje da su medijski stupci medija naklonjenim bivšoj vlasti puni tvrdnja o tzv. otimanju crnogorske imovine i poklanjanju iste SPC-u.

„Radi građana Crne Gore a ne radi onih koji su poklonili, prodali i oteli skoro sve što se moglo pokloniti, prodati i oteti, želimo da demistifikujemo njihove spinove. Naime bivša vlast DPS-a sa svojim satelitima uporno je tvrdila da je SPC nezakonito uknjižila skoro sve hramove u Crnoj Gori na svoje ime i na taj način otela državnu imovinu. Istina je mnogo drugačija, kada su se devedesetih godina po tvrdnjama bivše vlasti mijenjali vlasnici na hramovima sve funkcije u Upravi za nekretnine i njenim područnim jedinicama pokrivali su kadrovi DPS-a ili SDP-a odnosno sada SD-a“, kaže Šućur.

Da bi se mogla izvršiti bilo kakva promjena upisa vlasništva, pojašnjava on, neophodno je da neka stranka podnese zahtjev za isto a da nadležni organ Uprave za nekretnine odluči po tome zahtjevu.

„Da bi zahtjev o promjeni vlasništva bio prihvaćen u skladu sa zakonom neophodno je da postoji valjan pravni osnov predviđen zakonom na osnovu koga se eventualno mijenja vlasnik. Kako je po tvrdnjama bivše vlasti SPC nezakonito upisivana kao vlasnik crkvenih objekata, onda se postavlja logično pitanje, ko je od strane ovlašćenih službenika (koji su bili pod direktnom kontrolom tadašnje vlasti) Uprave za nekretnine uvažavao zahtjeve SPC-a koji po njima nijesu imali pravnog osnova, i istu upisivao kao novog vlasnika. Ako je to rađeno tako onda je bivša vlast mogla i morala da krivično procesuira sve službenike Uprave za nekretnine koji su kako tvrde nezakonito mijenjali vlasnike nad crkvenim objektima. Ništa od toga DPS sa satelitima nije uradio“, kaže Šućur.
„Da normama o regulisanju svojinskih odnosa nije mjesto u tome zakonu sugerisano je i sa relevantnih evropskih adresa a nije se čuo ni jedan jedini valjani pravni argument od relevantne pravne struke u Crnoj Gori, da je tim normama mjesto u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Može li se nešto što je jednom „oteto“ ponovo oteti. Ne može, može se samo poštujući pozitivne propise države Crne Gore ispraviti pogrešan i nezakonit upis vlasništva i kazniti svi oni koji su ili oteli ili omogućili nekome da otme nešto što pripada državi Crnoj Gori“, objašnjava Šućur.

On dodaje da je bivša vlast u svome posjedu (Uprava za nekretnine) imala svu dokumentaciju relevantnu za vlasništvo nad crkvenim objektima.

„U katastarsoj evidenciji postoje tragovi o svim promjenama vlasništva na nepokretnim stvarima, i moglo je veoma jednostavno da se građanima Crne Gore predoče hronologije promjene upisa na svim crkvenim objektima iz kojih bi i obični laici mogli zaključiti šta je čije bilo u određenom vremenu“, ukazao je Šućur.

On je istakao i da će se URA zalagati da se procesuiraju svi oni koji su eventualno nezakonito omogućavali da se nepokretna imovina Crne Gore otuđuje.

„Uklanjanjem članova koji normiraju svojinske odnose na sakralnim objektima iz Zakona o slobodi vjeroispovijesti samo se taj zakon usaglašava sa pravnom regulativom modernog svijeta i ništa drugo. Svakome građaninu i instituciji države Crne Gore stoji na raspolaganju pravo da prijavi nezakonite radnje i da se u zakonitoj proceduri dokaže puna istina“, ističe on.

Kaže i da se što se tiče drugih normi koje se mijenjaju odnosno popravljaju predlogom Zakona o slobodi vjeroispovijesti one ni jednim jedinim slovom ne favorizuju bilo koju vjersku zajednicu, kako se to tvrdi od pojedinih subjekata, već naprotiv svima daju ista prava.

„Postojeće vjerske zajednice će se evidentirati a one nove koje se budu osnivale će se registrovati i na taj način će se sve uvesti u pravni sistem Crne Gore. Nesporan je interes svih vjerskih zajednica da se evidentiraju ili registruju jer sa time stiču svojstvo pravnog lica što je veoma bitna činjenica za njih. Prethodna vlast je problemima funkcionisanja vjerskih organizacija u pravnom prometu Crne Gore prilazila površno i selektivno pritom omogućavajući nepoštovanje mnogih zakona Crne Gore koji regulišu penzijsko invalidsko osiguranje, porez na dodatu vrijednost, školstvo i sl. što će svakako biti ispravljeno u narednom periodu“, smatra Šućur.

Dodaje da je Građanski pokret URA u predizbornoj kampanji jasno i nedvosmisleno govorio da se Zakon o slobodi vjeroispovijesti mora mijenjati kako bi se svi pravni subjekti u Crnoj Gori doveli u jednak položaj.

„Podržavanjem izmjena zakona URA niti koga vara niti je koga prevarila, već je uvijek jasno i transparentno saopštavala svoj stav po svim pitanjima u društvu. Konačno naredni izbori će jasno dati potvrdu konzistetnosti i ispravnosti naše politike. Izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti se na bilo koji način ne ugrožava bilo koji interes države Crna Gora niti njena imovina. Konačno je došlo vrijeme da se pomiri Crna Gora, ona se može i mora pomiriti da bi bila siguran dom za sve njene građane“, zaključuje Goran Šućur, pravnik i član Glavnog odbora URA.