Smanjiti cijenu “Sozine” za putnička vozila na 1 euro, podstaći domaće goste da ostvaruju prihod u turizmu

Time bi se značajno povećao broj domaćih turista širom crnogorskog primorja a posebno u danima vikenda ili neradnih dana i omogućio veći prihod u turizmu od domaćeg tržišta.

Domaće tržište je ono na šta crnogorska turistička privreda ovog ljeta jedino može računati i ono koje jedino može koliko-toliko nadomjestiti gubitke u turizmu. Zato bi smanjenje putarine na 1e za putnička vozila i za 50%  za ostale vrste vozila bilo značajan generator veće posjećenosti domaćih turista.

Cijena putarine kroz tunel “Sozina” nije mijenjana od otvaranja tunela bez obzira na neka obećanja nadležnih koja su išla u drugom pravcu, pa čak i potpunog ukidanja putarine.

Preduzeće ‘Monteput’ svake godine bonusom nagrađuje upravu i mislimo da bi bilo u redu da ti bonusi, ako ništa drugo, izostanu ove godine i cijena putarine se smanji.  Posmatrajući i sa aspekta plaćeno-dobijeno trasa kroz tunel “Sozinu” je jedna od najskupljih koji se plaća u regionu i takva cijena se mora korigovati, posebno u kontekstu aktuelne pandemije koronavirusom.