Saveljić: Plantaže Rubinu prodale svježi lozovi destilat za mizernih 2,4€/l, kompanija oštećena za 6.467.634 €

Ona je u prilog tome medijima dostavila fakturu robe na „Rubin Kruševac“ iz koje se može vidjeti  da se radi o prodaji od oko milion litara svježeg lozovog destilata jačine 62%, po enormno niskoj cijeni.
„Po zadnjem Revizorskom izvještaju za 2018. godinu, vrijednost zaliha rinfuz proizvoda je iznosila 38.495.005€, a pošto je količina zaliha tajna u Plantažama, iz prostog razloga, da javnost ne bi bila upoznata sa cijenom koštanja, možemo samo poći od pretpostavke da su ukupni smještajni kapaciteti od 33 miliona litara puni, i na osnovu tog podatka dolazimo do činjenice da bi cijena koštanja rinfuz vina iznosila 1,17€ /l“, pojasnila je Saveljić.
Ona ukazuje i da bi se dobio sirovi lozovi destilat jačine 50%, potrebno je destilisati 5,5 litara vina, za 62% jačine potrebno je oko 6,5 litara, pa možemo zaključiti, dodaje ona, da bi za dobijanje 100% jačine sirovog lozovog destilata bilo potrebno 11 litara rinfuz vina.
„Samim tim, 1l apsolutnog alkohola, dobijenog destilacijom 11 litara rinfuz vina košta Plantaže 12,83€. Dolazimo do toga da u ovom štetnom poslu po Plantaže, gubitak po svakom prodatom litru iznosi 10, 43€. Prodaja od  1 miliona litara sirovog destilata jačine 62%, iznosi 620.000 litara apsolutnog alkohola po cijeni od 2,4 €/l, a Plantaže su prihodovale 1.488.000€. Da su ovu količinu prodale po cijeni koštanja od 12.83€/l apsolutnog alkohola ostvarili bi prihod od 7.955.634€“, ističe ona.
Saveljić tvrdi i da se prostom računicom dolazi do zaključka da su ovom prodajom Plantaže oštećene za 6.467.634 €.
Postavlja se pitanje, da li je Odbor direktora morao biti upoznat sa ovim štetnim poslom po Plantaže, i ako jeste  da li imaju moralne odgovornosti da zbog ovolike štete nanešene firmi podnesu kolektivne ostavke, kaže Saveljić.
„A tužilaštvo bi svakako trebalo reagovati, tako što bi se podigle optužnice protiv odgovornih lica u firmi, zbog nesavjesnog poslovanja, čijim su odlukama odštetili firmu u većinskom državnom vlasništvu za 6.342.600€, prodajom apsolutnog alkohola dobijenog od sirovog lozovog destilata, ispod cijene koštanja.Ovim poslom, ne samo da je nanešena materijalna i finansijska šteta Plantažama, zbog prodaje ispod cijene koštanja, već je narušen i ugled brenda, a konkurenciji stavljeno do znanja da se firma nalazi u velikim finansijskim problemima“, kaže Valerija Saveljić, članica Glavvnog odbora URE na kraju reagovanja.