Rakčević za DAN: Planiraju uređenje travnjaka oko spomenika, a preko parka iza njega – zgradu

U petogodišnjem Strateškom planu razvoja grada koji je na javnoj raspravi, Glavni grad kao strateški projekat predvidio je uređenje zelenila oko spomenika Josipu Brozu Titu.
 
–Ukoliko je gradskoj upravi zaista stalo do oplemenjivanja ovog prostora, neka rekonstrukciju realizuju na nivou čitavog parka, a objekte izbrišu iz planske dokumentacije – poručio je Rakčević.
 
On se osvrnuo i na oblast kulture koju tretira ovaj dokument.
 
– Što se tiče kulture, situacija je nepromijenjena. Iako se u planu ističe da je „Podgorica postala turistička destinacija”, ukupan broj noćenja na godišnjem nivou – koji ostvari svega par hotela sa Crnogorskog primorja za jednu sezonu, demantuje takvu tvrdnju. Umjesto da naši spomenici kulture – od Duklje, Lesendra, Jusovače i drugih ne budu divlje deponije smeća, već uređeni prostori koje će posjećivati turisti i građani, oni se već decenijama nalaze u očajnom, zapuštenom stanju. A vrlo sličan, ako ne i gori odnos, grad decenijama pokazuje i prema drugim kulturno-istorijskim spomenicima, kao i prema arhitektonskim zdanjima koji zaslužuju posebnu zaštitu – poput hotela „Podgorice”, kina „Kulture”, hotela „Crna Gora”, Tabačkog mosta, autobuske stanice, Tupinog kajakaškog kluba „Galeb” i drugih – smatra Rakčević.
 
Rakčević navodi da će kao i u ranijim slučajevima, Strateški plan razvoja Glavnog grada ostati samo mrtvo slovo na papiru, iz prostog razloga što nijedna DPS-ova gradska uprava nema kapaciteta da planira unaprijed, da razvoju grada pristupa strateški i da ima viziju – kako bi Podgorica trebalo da izgleda, za 10 ili 15 godina.
 
– Ovaj dokument je samo skup pobrojanih obećanja i više puta prepisivanih deskripcija, kao način da se ispoštuje formalna obaveza donošenja plana, dok će sav „razvoj” Podgorice ostati ad hok, neplaniran i neuravnotežen, kakav je i ranije bio. Dok god gradom bude upravljala Demokratska partija socijalista sa svojim političkim kadrovima, ali i ogromnim repovima i dugovima koje mora ispunjavati, razvoj grada će ostati podređen interesima njihove partije i povezanih tajkuna, a ne interesima građana. Da nije tako, Podgorica bi već davno realizovala brojne ranije strateške planove i druga valjana dokumenta, koja su uvijek ostajala samo mrtvo slovo na papiru – zaključuje Rakčević.