Rajović: Imamo strategiju razvoja sporta u Baru, raskrstićemo sa dosadašnjom neravnopravnm raspodjelom sredstava Opštine

,,Sport u Baru, i pored ogromnog potencijala, je na veoma lošem nivou. Više je razloga za takvo stanje, ali svakako je najznačajniji neadekvatan odnos prema sportu i nedostatak prave strategije razvoja primarnog cilja koji mora biti stručan rad sa djecom. Nakon pobjede na izborima 23. oktobra, opština će pod našim upravljanjem kroz precizno usmjerene aktivnosti pomagati sve klubove koji rade sa djecom i tako stvoriti sjajnu bazu za profesionalni sport, i ono što je mnogo važnije – uslove za razvoj zdrave omladine”, saopštio je danas kandidat za odbornika sa liste Može Bar, može Crna Gora Miloš Rajović.

Kako je kazao, kao prvi problem uočljiva je neravnopravna raspodjela sredstava Opštine Bar za sport. ,,Najveći dio opredijeljenih sredstava se ulaže u profesionalni sport, koji obezbjeđuje marketing i trenutno zadovoljstvo rezultatima, čak ponekad i kroz samo jednu pobjedu nad nekim većim centrima koji imaju približne budžete kao barski klubovi”.

Drugi problem koji Rajović navodi traje već duži niz godina, i upućuje na problem u saradnji između Sekreterijata za sport i profesora fizičkog vaspitanja, što utiče da školski sport polako umire u gradu pod Rumijim ili radi na „mišiće“. ,,Rezultat je da nastavnici osnovnih škola iz svojih sredstava finansiraju određeni vid takmičenja škola u Baru. Bavljenje školskim sportom omogućava da se kroz školska takmičenja različitog nivoa unaprijede motoričke sposobnosti, ostvare rezultati i stvori osnova za identifikaciju talenata i prelaz ka registrovanom sportu. Mora se unaprijediti saradnja svih klubova iz Bara da bi se djeca kroz određena testiranja i identifikaciju stručnog lica na vrijeme usmjeravala na sport za koji imaju afiniteta”, zaključuje on.