Radovanić: Jučerašnje imenovanje još jedan primjer partijskog uhljebljenja i proceduralnih akrobacija Vlade

Kako funkcioniše partijsko uhljebljenje i zapošljavanje imali smo priliku da vidimo na jučerašnjoj sjednici Vlade. Imenovanje Edine Dešić, inače funkcionerke Bošnjačke stranke, najbolji je ilustrativni primjer da je u Crnoj Gori osnovna preporuka za obavljanje važnih funkcija zapravo partijska knjižica. Naime, funkcionerka Bošnjačke stranke je od strane Vlade imenovana na još jedan mandat direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje.

U njenom imenovanju ne bi bilo ničeg spornog da Dešić posjeduju adekvatne kompetencije i reference i da nije došlo do “proceduralne akrobacije”.

Funkcionerki BS-a petogodišnji mandat ističe ove godine, a kako je neizvjesno da li će njena partija i ministar Kemal Purišić zadržati resor rada i socijalnog staranja u nekoj novoj Vladi, pribjeglo se promjeni imena direktorata kako bi se omogućilo novo imenovanje za još jedan mandat Dešić. Primijenjena je taktika izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji gdje je došlo do promjene imena „Direktorata za tržište rada i zapošljavanje“ u „Direktorat za pristup tržištu rada“. Procedura je da se nakon toga uvede v.d. stanje, a onda i izvrši imenovanje Dešić na novi petogodišnji mandat na mjestu generalne direktorice. Dakle, neće se čekati redovna procedura njenog novog eventualnog imenovanja, koja bi trebalo da se sprovede krajem 2020, već zbog sigurnosti novog produženja mandata pod rukovodstvom ministra Purišića ide se ovim putem obezbjeđivanja njenog novog mandata.

Ovo je još jedan primjer funkcionisanja Bošnjačke stranke.

Ovo je još jedan u nizu klasičnih primjera izvrgavanja ruglu procedura i zloupotreba u partijske svrhe. Jasno je da Bošnjačka stranka služi samo kao poligon da određeni zadovolje svoje lične potrebe i riješe životnu egzistenciju, a sve uz izgovor zaštite bošnjačkog naroda. Oni ne rade u interesu onih koje predstavljaju već isključivo žele da sebi obezbijede ličnu korist.

Dešić je kao pomoć državnim funkcionerima, prošle godine dobila stambeni kredit od Vlade u iznosu od 40.000 EUR i da su upitne njene kompetencije koje je kandiduju za mjesto na koje je imenovana.

Pozivamo Bošnjačku stranku i resornog ministra Purišića da pruži odgovore zbog čega se krenulo u ovakvu proceduralnu vratolomiju i da li je ovakva pravna akrobacija urađena sa ciljem prikrivanja tragova još jednog partijskog uhljebljenja? Nažalost, ovo je samo jedan od ilustrativnih primjera dobijanja funkcija usljed partijske podobnosti nasuprot referncama i kompetencijama. Takođe, ne treba zaboraviti ni sličan primjer kada je 2015. supruga potpredsjednika Vlade I funkcionera DPS-a, Milutina Simovića, izmjenom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji dobila mjesto u novoj jedinici – Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova.