Predsjedništvo URA: Nastaviti odlučno EU put, turistička sezona i dalji napredak u ekonomiji prioriteti

Predsjedništvo Građanskog pokreta URA podržava potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC i smatra da je to pitanje koje Crnu Goru opterećuje 10 godina i da u najskorije vrijeme na njega treba staviti tačku a sve u skaldu sa pozitivnim zakonskim načelima i Ustavom.

Za Crnu Goru najurgentnija stvar u ovom trenutku je da ima dobru turističku sezonu, posebno u svjetlu globalne situacije i delikatnih ekonomskih dešavanja. Iz tog razloga dalji napredak u ekonomiji i otvaranje novih radnih mjesta sa privlačenjem investicija su najprioritetnije stvari za državu.

Crna Gora treba da nastavi jako svoj put integracije u EU, i u tom smislu Predsjedništvo daje podršku rukovodstvu stranke i premijeru Dritanu Abazoviću da nastave sa rješavanjem neriješenih pitanja koje godinama opterećuju društvo. Cilj URE ostaje uvijek isti – građanska, evropska i ekološka Crna Gora jednaka za sve njene građane.