Potpisnici platforme

 1. Prof dr Mara Šćepanović, univerzitetski profesor
 2. Milka Tadić-Mijović, magistar političkih nauka i novinar – istraživač
 3. Prof dr Maja Kostić – Mandić, univerzitetski profesor
 4. Dr Dritan Abazović, politikolog
 5. Dr Srđan Pavićević, kardiohirurg
 6. Dr Miodrag Caro Pavličić, hirurg
 7. Božena Jelušić, profesorica književnosti
 8. Prof dr Milan Popović, univerzitetski profesor
 9. Goran Šćekić, novinar, kolumnista i karikaturista
 10. Prof dr Marko Backović, univerzitetski profesor
 11. Valerija Saveljić, diplomirani ekonomista
 12. Doc dr Andrija Petković, politikolog
 13. Dr Bojan Baća, sociolog
 14. Aleksandar Perović, ekološki aktivista
 15. Prof dr Tatjana Bečanović, univerzitetski profesor
 16. Suada Zoronjić, profesorica biologije
 17. Prof dr Milan Marković, univerzitetski profesor
 18. Srđan Dido Stanojević, reditelj
 19. Prof dr Gordana Mijović, univerzitetski profesor
 20. Prof Dr Rajka Glušica, univerzitetski profesor
 21. Božidar Bonja Ivanović, šahovski velemajstor
 22. Petar Vukotić, advokat
 23. Prof dr Vjera Radović, univerzitetski profesor u penziji
 24. Dr Ana Kalezić, kardiohirurg
 25. Dr Vjera Janković, pedijatar
 26. Blagoje Grahovac, general avijacije u penziji
 27. Dragiša Janjušević, politikolog
 28. Prim. Dr Slađana Radulović, pedijatar
 29. Dr Željko Todorović, član Svjetske streljačke akademije
 30. Seada Sadiković, aktivista za ljudska prava
 31. Jasna Gajević, ekološki aktivista i kolumnista
 32. Prof dr Eldin Dobardžić, univerzitetski profesor
 33. Dr Marjan Popović, kardiohirurg
 34. Nebojša Andrejević, pukovnik u penziji
 35. Dr Mira Bakić, anesteziolog
 36. Slobodan Bobo Mitrović, arhitekta
 37. Dr Petra Laković, doktor medicine
 38. Zenepa Lika, arhitekta i ekološki aktivista
 39. Tomislav-Toško Š. Dedić, advokat
 40. Dr Gordana Kasom, biolog
 41. Radomir Glendža, mašinski inženjer
 42. Dr Marko Laković, doktor medicine
 43. Prof dr Biljana Maslovarić, univerzitetski profesor
 44. Janko Milutin, pomorski kapetan
 45. Dr Dragan Labudović, urolog
 46. Milija Mijanović, advokat
 47. Mr Milena Vuković-Sekulović, magistar evropskih integracija
 48. Miradin Bajri, aktivista za ljudska prava
 49. Mr Ivan Ašanin, građevinski inženjer
 50. Slobodan Savović, profesor istorije i geografije, sindikalni aktivista
 51. Ljiljana Popović – Moškov, diplomirani ekonomista
 52. Dr Berin Buntić, stomatolog
 53. Slavko Šole Janković, vatrogasac
 54. Dr Snežana Pavićević, pedijatar
 55. Ivan Keković, diplomirani inženjer
 56. Dragana Konatar, diplomirani pravnik
 57. Zoran Miljanić, dipl. pravnik bezbjednosti i bivši poslanik
 58. Ranko Šćepanović, preduzetnik
 59. Ratko Savović, perfuzer C.E.C.
 60. Ilir Harasani, diplomirani pravnik
 61. Gojko Berkuljan, režiser
 62. Jovan Samaradžižć, advokat
 63. Vlado Raičević, preduzetnik
 64. Mr Radovan Sredanović, profesor fizike
 65. Miloš Konatar, diplomirani ekonomista
 66. Filip Adžić, specijalista turizmolog
 67. Mr Zdravko Blečić, magistar evropskih integracija
 68. Mr Predrag Mijaijlović, građevinski inženjer
 69. Borislav Boro Mrvaljević, mašinski inženjer
 70. mr Đorđe Uskoković, sociolog
 71. Branislav Tomović, diplomirani inženjer
 72. Dragan Vujisić, diplomirani pravnik
 73. Dejan Mijović, diplomirani ekonomista
 74. Mr. Ranko Vuković, politikolog
 75. Miloš Šušter, diplomirani ekonomista
 76. Blažo Rađenović, diplomirani ekonomista
 77. Vladana Lompar, diplomirani ekonomista
 78. Petar Martinović, advokat
 79. Luka Rakčević, pravnik
 80. Zoran Mikić, istoričar
 81. Mileta Radovanić, politikolog
 82. Omer Barjaktari, diplomirani ekonomista
 83. Hajrudin Bučan, preduzetnik
 84. Rade Milošević, politikolog
 85. Milan Đaković, student
 86. Maya Beriša, ekološki aktivista
 87. Petar Vasović, diplomirani pravnik
 88. Ljiljana Jokić, diplomirani pravnik
 89. Đorđije Vušurović, diplomirani fiziko-hemičar
 90. Boris Marđonović, profesor njemačkog jezika
 91. Stefan Pižurica, diplomirani ekonomista
 92. Nevruz Šaptafi, preduzetnik
 93. Bojan Jevrić, profesor književnosti
 94. Miloš Perišić, istoričar
 95. Luka Radović, umjetnik i specijalista dizajna i vizuelnih komunikacija
 96. Veljko Banović, preduzetnik
 97. Momčilo Momo Radnjić, preduzetnik
 98. Adela Barba, turizmolog
 99. Jelena Vukasović, kulturna radnica
 100. Nikola Radman, preduzetnik
 101. Aleksandar Šaranović, grafički dizajner
 102. Predrag Nikolić, građevinski inžinjer i procjenitelj
 103. Veljko Dedejić, profesor književnosti
 104. Husein Ljaić, diplomirani ekonomista
 105. Goran Šućur, diplomirani pravnik
 106. Živko Taušanović, preduzetnik
 107. Valentina Tadić, psiholog
 108. Pavle Radević, građanski aktivista
 109. Prof. Dr Katarina Perović, univerzitetski profesor
 110. Dragan Mirković, diplomirani inžinjer
 111. Boško Stanišić, ‚diplomirani matemaričar
 112. Dr Veselin Latković, internista-kardiolog
 113. Prof. dr Milorad Simunović, univerzitetski profesor
 114. Jovana Radović, profesorka književnosti
 115. Dragan Čađenović, profesor književnosti
 116. Milan Doderović, diplomirani pravnik
 117. Vojislav Gazivoda, diplomirani ekonomista
 118. Dobrinka Đorđić, poljoprivredni inženjer
 119. Nedjeljko Janjić, diplomirani inženjer
 120. Stefan Kastratović, sportista
 121. Ivan Delević, mašinski inženjer
 122. Nada Ćeranić, profesorica književnosti
 123. Dr Dubravka Barović-Džankić, kardiolog
 124. Jovan Eraković, satiričar
 125. Kasech Adamu Sekulović, prevodilac
 126. Dubravka Obradović, diplomirani ekonomista
 127. Stanko Dabanović, penzioner
 128. Goran Šćepanović, preduzetnik
 129. Anja Kaluđerović, diplomirani pravnik
 130. Branko Petričević, diplomirani pravnik
 131. Dejan Obradović, diplomirani inženjer
 132. Edis Ćatović, diplomirani pravnik
 133. Miodrag Vlahović, preduzetnik
 134. Mirko Kovačević, diplomirani pravnik
 135. Nedeljko Šuškavčević, ekonomista
 136. Aleksandar Dabović, brodomašinski inženjer
 137. Rade Perović, građevinski tehničar
 138. Željko Kosović, preduzetnik
 139. Zoran Mikić, istoričar