Podržavamo inicijative NVO za izmjene Ustava i Zakona kojim bi se regulisala veća nezavisnost pravosudnih tijela

Milan Doderović, član Glavnog odbora ove stranke kaže da je preduslov širokog povjerenja javnosti u rad savjeta da se pojačaju garancije nezavisnosti Sudskog i Tužilačkog savjeta.
“Našim zakonodavstvom je propisano da je Sudski savjet samostalan i nezavisan organ koji obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija a da Tužilački savjet obezbjeđuje samostalnost državnog tužilaštva. O samostalnosti i nezavisnosti sudija i tužilaca je veoma teško govoriti kada se u navedenim savjetima nalaze ljudi koji su politički obojeni”, smatra Doderović.
On ističe da se u oba savjeta nalaze predstavnici Ministarstva pravde – u Sudskom savjetu se nalazi Ministar pravde a u Tužilačkom savjetu predstavnik organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa, odnosno Ministarstva pravde, kojeg imenuje ministar pravde iz reda zaposlenih.
“Na taj način imamo direktan upliv ljudi, jasno političko obojenih, koji se ne bi trebali nalaziti u organima koji su dužni obezbijediti rad ovih organa bez političkog ili nekog drugog uticaja. Takođe, ugledni pravnici koji se biraju u ova dva savjeta nemaju uslov političke nepristrasnosti, odnosno na tu funkciju se mogu izabrati i političari, poslanici, ukoliko ispunjavaju ostale propisane uslove. Takva zakonska rješenja ne mogu obezbijediti povjerenje u pravosuđe i mi smo apsolutno mišljenja da se ona moraju korigovati”, poručuje Doderović.
Dodaje da bi izmjena Ustava i Zakona kojima bi se obezbijedila potpuna nezavisnost važnih sudskih tijela označila veće povjerenje javnosti i bolje rezultate sudstva i bio važan iskorak nap utu ka potpunoj profesionalizaciji pravosuđa u Crnoj Gori.