Podgorička URA: Stari biser Zabjela zaslužuje novi sjaj

Kako je kazao, stadion se nalazi u jako lošem stanju: ,,Klub je osnovan 1963. godine, dok su se prve utakmice odigrale 1964. Opština je izdala DUP za izgradnju stadiona sa četiri tribine još 2014. ali se još uvijek ništa nije započelo”.

Uprava kluba je prije par godina zahtjev za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) proslijedila Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

U dokumentu koji je izdao Direktorat za građevinarstvo navodi se da se UTU izdaju za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stadiona na urbanističkoj parceli 85, u zahvatu DUP-a Čepurci.

U dokumentu koji je potpisao tadašnji generalni direktor Direktorata za građevinarstvo Danilo Gvozdenović piše da je bilo planirano i formiranje prilaznih saobraćajnica sa sve četiri strane i parking površina duž saobraćajnica sa tri strane stadiona, kao i pješački pločnik oko stadiona i osam ulaza za gledaoce.

,,Sa istočne strane stadiona je Ulica vojvode Ilije Plamenca koja pripada magistralnom prstenu i zadovoljava sve kriterijume saobraćajnice prvog reda. Sa zapadne strane predviđena je izgradnja pristupne ulice, obostrani trotoari i zeleni pojas do ograde groblja”, piše u dokumentu.

Kada je riječ o hidrotehničkoj infrastrukturi, bila je u planu izgradnja cjevovoda duž Ulice 1, koji se spaja sa budućim cjevovodom za spoj sa novim rezervoarom na brdu Ljubović. ,,Ovaj cjevovod se vezuje u prsten cjevovodom sa koga se priključuje stambeni objekat Gradnja prometa. Ulicom 2 se planira izgradnja cjevovoda za spoj sa novim rezervoarom na brdu Ljubović”, navodi se još u dokumentu prenosi Vukmanović.

Vukmanović podsjeća da je Zabjelo najbrojnije naselje u Podgorici sa više od 40 hiljada stanovnika. ,,I pored toga, osim brda Ljubović, nema ni park ni centar za rekreaciju. Da ne zaboravimo ni promašene i obećane projekte, od izgradnje tržnog centra, pa sve do lošeg rješenja biciklističke staze u Ulici 27. marta”, ističe.

Stadion se nalazi u podnožju Ljubovića i njegovo prisustvo bi uljepšalo i sami izgled ovog naselja: ,,Umjesto pravljenja visokih betonskih kula i devastiranja brda Ljubović, Glavni grad bi trebalo da uloži u stadion i napravi novi centar za rekreaciju koji bi umnogome poboljšao život stanovnika Zabjela”, rekao je Vukmanović.

Kako je predložio, Opština bi mogla da bude koinvestitor u izgradnji, dok bi stadion ostao u vlasništvu FK Zabjelo: ,,Većina poslovnih prostora pripala bi Opštini od čije rente ili prodaje bi se i sam projekat u potpunosti isplatio”.