Podgorička URA: Kasarna Morača i Njegošev park da budu namijenjene javnim sadržajima, a ne žrtve agresivne urbanizacije

Radi se o pokušaju agresivne urbanizacije ovog dijela grada u cilju podizanja cijene kvadrata i ‘valorizacije’ tog vrijednog prostora. ,,Glavni grad je, u više navrata, odbijao zahtjeve pokreta URA da se proglasi moratorijum na svaku gradnju na prostoru kasarne Morača i da se krene u ‘spajanje kasarne Morača i Njegoševog parka sa ciljem stvaranja centralnog gradskog parka’, da bi kasnije gradonačelnik Vuković potpisao Ugovor kojim je kasarna Morača predata Vladi, kao garancija za kredit za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Riječ je o još jednoj obmani javnosti, a sve pod plaštom lažne brige za zelene površine u Podgorici.

Neprihvatljivo je da prostor Morače bude namijenjen za bilo kakvu stambenu ili poslovnu gradnju. Kako su do sada, nebrojeno puta, građani Podgorice i zahtijevali na svim javnim raspravama, peticijama i protestnim skupovima, ova lokacija treba da posluži isključivo kulturnim, sportsko-rekreativnim i drugim javnim sadržajima.

Godinama bori da prostor kasarne Morača bude pretvoren u parkovsku površinu, bogatu kulturnim, obrazovnim i sportsko-rekreativnim sadržajima. ,,Zbog toga smo i pokrenuli i peticiju, kojom je više od 1.500 građana Podgorice tražilo raspisivanje mjesnog referenduma na kome bi se odlučivalo o sudbini tog prostora. Glavni grad je takav mjesni referendum odbio, ali je i povukao predloženu plansku dokumentaciju koju je URA problematizovala.

Izgradnja hotela u južnom dijelu Njegoševog parka je apsolutno neprimjerena. Time bi se narušio izgled jedne od posljednjih većih zelenih površina u Podgorici i izgubio istinski duh ovog mjesta, na šta su ukazali i iz Savjeta za reviziju planskih dokumenata.

Podsjećamo da prema zvaničnim podacima GUP-a, Podgorica u periodu od 2012. do 2025. godine ostaje bez više od milion i po kvadrata zelenih površina, ‘dok se planskom dokumentacijom projektuje čak 35 hiljada stanova viška, u odnosu na zvanične demografske procjene.

Prostor nekadašnje kasarne Morača je jedan od najljepših i najatraktivnijih djelova Podgorice, koji se prostire na površini od 12,2 hektara, a pokriven je šumom čempresa i drugog drveća, starog i do pedeset godina. Na tom su prostoru tokom 1905. godine, podignuti objekti nekadašnje kasarne koji se, zbog neodržavanja, nalaze u vrlo lošem stanju.