Platforma CRNO NA BIJELO

Uvjereni da Crna Gora ima velike ljudske, prirodne i društvene potencijale, kao i sve preduslove da bude uspješna i razvijena evropska država

Poštujući i slaveći sve razlike koje razumijemo kao prednost i afirmišući interkulturalni dijalog i saradnju, rodnu i svaku drugu ravnopravnost, mi građanke i građani, svih nacionalnih, vjerskih i drugih opredjeljenja;

Zabrinuti za mir i budućnost Crne Gore, zbog toga što se naše društvo suočava sa tendencijama razaranja pravih vrijednosti, moralnim posrnućem, političkom polarizacijom, sve izraženijim podjelama i nestabilnostima, i zbog toga što živimo u zarobljenoj, partijskoj i dezintegrisanoj državi;

Svjesni da se nalazimo pred izazovima koje je prouzrokovala pandemija koronovirusa, te da se već duže vrijeme suočavamo sa urušavanjem pravne države, stagnacijom u razvoju, dubokom socio-ekonomskom krizom, nedovoljnom efikasnošću zdravstvenog i obrazovnog sistema, nejednakim šansama za sve građane, rasprodajom društvenog bogatstva, kao i vidnim ugrožavanjem životne sredine i održivog razvoja;

Posvećeni stvaranju i održavanju mira kao preduslova funkcionisanja i razvoja društva socijalne pravde i jednakih šansi za sve;

Spremni da damo puni doprinos promjenama koje će značiti zamjenu koncepta partitokratije sistemom meritokratije u kojem će svi kompetentni, časni i dostojanstveni ljudi imati prostor da iskažu svoje kapacitete za dobrobit svoje domovine, a gdje će nosioci političkih funkcija biti birani neposredno kroz sistem otvorenih lista;

Vođeni idejom solidarnosti i odlučni da Crna Gora bude drugačija, jer imamo sve potencijale da budemo država visokog životnog standarda, u kojoj će naša mladost ostajati, zemlja izraženog blagostanja, srećnih i uspješnih ljudi;

Polazeći od činjenice da su nam neophodne političke promjene, da je Crna Gora Ustavom definisana kao sekularna država, a da se suverenitet i evropska budućnost naše zemlje ne smiju dovesti u pitanje;

Smatrajući da je krajnje vrijeme da kao mala zajednica udružimo sve svoje intelektualne i ljudske kapacitete, u zemlji i dijaspori, za dobro društva, zajedno i bez razlika, mi, građanke i građani šaljemo apel za demokratsku, normalnu i pristojnu Crnu Goru i potpisujemo:

OTVORENU GRAĐANSKU PLATFORMU – CRNO NA BIJELO

kao odgovor kako da iskoristimo velike potencijale koje imamo, izgradimo napredno društvo nezavisnih i jakih institucija, jednakih šansi za sve, ujedno promovišući slobodu za svakoga i odgovornost prema javnom dobru kao ultimativne vrijednosti. Vjerujući u evropsku budućnost saglasni smo da je Crnoj Gori neophodan društveni dogovor oko pet ciljeva:

  1. Uspostavljanje pravne države uz beskompromisnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uz insistiranje na ustavnosti, zakonitosti, pravnoj sigurnosti i neselektivnoj pravdi kao ključnim stubovima pravne države. Na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala možemo raditi samo izborom časnih i kompetentnih pojedinaca, i usvajanjem sistemskih zakona kroz koje ćemo detaljno ispitati porijeklo imovine javnih funkcionera i bez odlaganja sprovesti lustraciju i otvaranje tajnih dosijea. Sistemsko suzbijanje korupcije dovešće do toga da će pravda stići sve koji su se ogriješili o zakon. Odlučna borba protiv ove pošasti vratiće otuđeno društveno bogatstvo i sredstva u legalne tokove što će u konačnom rezultirati boljom socijalnom zaštitom, većim platama i penzijama, boljim obrazovnim sistemom i efikasnijim sistemom zdravstvene zaštite. Borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva odlučnost države, ali i stručnost, hrabrost i nezavisnost u radu lica koja treba da Crnu Goru vrate na put vladavine prava.
  2. Reforma ekonomskog sistema jer su ekonomska prava osnovna ljudska prava i svaki građanin zaslužuje da od svog poštenog rada može pristojno živjeti. Privredom u Crnoj Gori dominiraju monopoli koji guše tržište i konkurenciju, dok je stabilnost javnih finansija ugrožena lošim vođenjem ekonomske i razvojne politike, neracionalnim zaduživanjem što je dovelo do zabrinjavajuće velikog javnog duga na štetu današnjih i budućih generacija te svjesni posljedica koje će pandemija koronavirusa ostaviti na crnogorsku ekonomiju, želimo Crnoj Gori ponuditi novi ekonomski program i viziju. Živimo u zemlji u kojoj je koncept liberalne ekonomije vulgarizovan do krajnjih granica i pod plaštom „tranzicije“ sprovedena pljačkaška privatizacija i rasprodaja najvrednijih prirodnih i privrednih resursa. Samo jačanjem nezavisnih institucija i pravne države možemo stvoriti ambijent u kojem su moguće zdrave ekonomske inicijative i koji će pospiješiti priliv stranih, ali i domaćih investicija. Država mora preuzeti ulogu aktivnog ekonomskog menadžera, stabilizovati javni dug i pokrenuti novi investicioni ciklus. Oslonjeni na znanje i inovacije, uz pravičnu poresku politiku koja će se odlikovati manjim porezima, ali efikasnom i pravednom naplatom, naša ekonomija mora jačati konkurentnost i poslovni ambijent za mali i srednji biznis. Strateški ciljevi nove ekonomske politike moraju biti: stvaranje novih vrijednosti i generisanje novih biznisa, otvaranje novih radnih mjesta, decentralizacija upravljanja i rast životnog standarda.
  3. Reforma sistema obrazovanja jer Crna Gora mora biti društvo znanja, a naši građani su najveći resurs koji imamo. Aktivnije korišćenje intelektualnih potencijala doprinijeće razvoju i održivosti našeg društva. Moramo biti posvećeni temeljnoj reformi obrazovanja koja će biti oslobođena štetnog upliva politike. Na ključna mjesta moraju doći naši najbolji prosvjetni radnici, dok se budžet mora prilagođavati potrebama djece u učionicama. Samo usavršavanjem i primjenom novih modela edukacije koji će podsticati kreativnost od najmlađeg uzrasta, uz poboljšanje kapaciteta, uslova rada i veća ulaganja u naučno-istraživačke projekte, kao i sa aktivnom provjerom i nagrađivanjem kvaliteta možemo stvoriti društvo znanja. Društvo znanja je društvo uspjeha u 21. vijeku.
  4. Reforma zdravstvenog sistema koja predstavlja preduslov napretka Crne Gore u direktnoj je vezi sa kvalitetom života građana. Samo društva sa jakim i stabilnim sistemom zdravstva mogu biti progresivna. Funkcionalan zdravstveni sistem je neopodan element u svakoj državi, a tokom borbe sa pandemijom koronavirusa možemo da vidimo sve manjkavosti i vrline našeg zdravstvenog sistema. Zato zdravstveni sistem treba da gradimo na četiri ključna principa a to su: odgovornost, humanost, efikasnost i finansijska održivost. Samo uz ispunjenje ovih principa možemo biti sigurni da će građani imati siguran, dostupan i kvalitetan sistem zdravstvene zaštite koji će biti konkurentan i zasnovan na standardima razvijenih država Evropske unije. Boljim menadžmentom, posvećenim radom, profesionalnošću, materijalnim ulaganjima i boljim korišćenjem istih, investiranjem u ljude i u bolničku infrastrukturu konačno bi se izliječio trenutno neefikasan zdravstveni sistem. Naš cilj je da napravimo dostupan, pristupačan, prihvatljiv i kvalitetan zdravstveni sistem po mjeri građana.
  5. Zaštita životne sredine i održivog razvoja kao najveće komparativne prednosti naše države. U skladu sa ustavnim određenjem da je Crna Gora ekološka država, naša državna politika mora u potpunosti biti usmjerena na zaštitu svih prirodnih bisera koji ovu zemlju čine jedinstvenom i među, najljepšima na svijetu. Afirmisanje zelenih politika je trend koji dobija sve više na značaju i naša je obaveza da pokažemo dobru praksu i iskoristimo potencijale koji su nam dostupni. Zaustavićemo devastaciju uz strožu kaznenu politiku i afirmisati ideju Crne Gore kao “eco-frendly” države. Podsticanjem zelene ekonomije i inovativnosti stvoriće se nova radna mjesta i mogućnosti za razvoj u skladu sa najvišim evropskim standardima. Zelena Crna Gora je evropska Crna Gora!

***

Bez političkih promjena nijedan od gore navedenih ciljeva nije moguće postići. Mi, građanke i građani vjerujemo u promjene, jer su preduslov demokratizacije, jačanja nezavisnih institucija i pravne države. Pandemija koronavirusa nam je pokazala koliko su struka i znanje za jedno društvo važni.

Emancipatorskoj ideji promjena neophodna je podrška svih onih koji žele drugačiju i pravedniju državu, sa više pravde i bolji ekonomski standard za sve građane.

U državi u kojoj nikada u istoriji nije bilo demokratskih izbora i demokratskih promjena, trenutak demokratske smjene vlasti ostaće za pamćenje kao svijetla prekretnica koja je označila rađanje nove nade za sve građane.

Potpisujući otvorenu platformu – Crno na bijelo vjerujemo u drugačiju, bolju, progresivnu i poštenu Crnu Goru, i iskazujemo spremnost da zajednički radimo na stvaranju uslova za dugoročan i održiv razvoj našeg društva.

Mi, građanke i građani promjenićemo stvari na bolje!

Ime i prezime, profesija – potpis