Pekić: Nakon što postanemo dio vlasti u Baru 23. oktobra, uredićemo gradsku plažu Žukotrlicu

,,Nakon što barska URA bude dio lokalne vlasti, uredićemo gradsku plažu Žukotrlicu kojoj je hitno neophodan remont, u skladu sa svim ekološkim i prostorno-funkcionalnim standardima za uređenje priobalnog područja”, saopštio je danas kandidat za odbornika sa liste Može Bar, može Crna Gora Darko Pekić.

Kako je istakao, uzimajući u obzir činjenicu da je Bar mjesto od izuzetnog značaja za turizam kao primarnu privrednu granu, neizostavno je ukazati na važnost same obale kao glavnog faktora i učesnika u ovoj grani privrede. ,,Pored prirodnih resursa (mora, obala, zelenog pojasa), presudni faktor čini samo tlo koje je odraz komfora jedne plaže. Programom smo predvidjeli usitnjavanje postojećeg kamena, kako bi se doprinijelo samom komforu i reprezentativnosti obale. Shodno prostornim i vremenskim uslovima kao i kapacitetu same plaže potrebne su čvrste prilazne staze do same obale, ne samo zbog komfora, funkcionalnosti i pristupačnosti za osobe sa invaliditetom (OSI) i djecu, već i zbog toplote u ljetnjem periodu. Njih ćemo izraditi od prirodnog i održivog materijala”.

On je naveo i da je šetalište potrebno opremiti adekvatnim, natkrivenim klupama. ,,Praksa nenatkrivenih i klupa koje su u potpunosti izložene vrućini, nije se pokazala odgovarajućom. Zato ćemo na šetalištu postaviti klupe koje će biti zaštićene od sunca, gdje će sama površina nadstrešnice potencijalno biti sakupljač solarne energije (i to pomoću solarnih panela), a koristiće se i za potrošače rasvjete i punjače različitih aparata pristupačnih svima. Ekološka komponenta ovog programa obavezuje na očuvanje prirodnih resursa i podizanje ekološke svijesti. Shodno tome, obezbijedićemo parking bicikala i trotineta sa mogućnošću njihovog punjenja prikupljenom solarnom energijom preko krovne površine i solarnih panela. Očuvaćemo postojeće biljne vrste, a posadićemo i drugo nisko i visoko rastinje, poput bora, čempresa ili maslina, koje je podobno za ovu regiju. Upostavićemo i sistem upravljanja ambalažnim otpadom”.

Po uzoru na susjedne države, kao i na zemlje širom svijeta, napominje Pekić, plaže je potrebno urediti na način da pogoduje svim starosnim dobima, uključujući i djecu koja predstavljaju važan faktor i ciljnu grupu posjetilaca tokom turistilčke sezone. ,,Na dužini od skoro dva kilometra barske obale, napravićemo savremeno opremljena igrališta koja će u sebi sadržati prostor za odbojku ili mali fudbal, kao i prostor za najmlađe. Građevinsko-zanatski radovi koštali bi oko 300 hiljada eura. Bar, Crna Gora u malom, zaslužuje da se u njega na pametan način ulaže. Mi imamo viziju i znamo kako”, zaključio je on.