Odbornici

Odbor Glavnog grada Podgorica:

Dalmatinska 130d, Podgorica

Luka Rakčević, predsjednik

Vidoje Petričić, potpredsjednik

Milena Vuković, potpredsjednica

Bojan Jevrić, sekretar