Odbornici TV

Opštinski odbor Tivat:

Ivo Vuksanović, predsjednik

Momčilo Momo Radnjić, potpredsjednik