Odbornici NK

Opštinski odbor Nikšić:

Kancelarija adresa: Ivana Milutinovića 8, Nikšić

Goran Šućur, vd predsjednik

Predrag Peđa Nikolić, potpredsjednik