Odbornici HN

Opštinski odbor Herceg Novi:

Kancelarija adresa: Mića Vavića 1 (zgrada Novljanke), Herceg Novi

Nikola Radman, predsjednik

Sreten Antunović, potpredsjednik