Odbornici BP

Opštinski odbor Bijelo Polje:

Adresa: Živka Žižića, Stari tržni centar bb (na spratu)

Hajrudin Bučan, predsjednik

Dragana Konatar, potpredsjednica