Odbornici Bar

Opštinski odbor Bar:

Kancelarija adresa: Bulevar revolucije kula A, Bar

Željko Kosović, vd predsjednik

Daniela Banović, potpredsjednica